Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Diffraksjonsmetoder og deres anvendelser på strukturproblem, spesielt i legeringssystem og andre uorganiske materialer. Krystallografi. Diffraksjon fra gitterfeil. Avbildning og kontrast i elektronmikroskop. Kinematisk og elementær dynamisk teori for elektrondiffraksjon. Tydning av kontrast fra defekter. Transmisjonselektronmikroskopets oppbygging og virkemåte. Litt om andre elektronstråleinstrumenter og analytiske metoder.

Hva lærer du?

Studentene skal få nødvendig kunnskap for bruk av elektronmikroskopi og -diffraksjon på mastergradsnivå.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FYS9340 – Diffraksjonsmetoder og elektronmikroskopi

Undervisning

Emnet går over et helt semester m/ inntil 4 timer undervisning per uke (forelesninger og kollokvier).

Studentene får en artikkel hver de skal sette seg inn i og presentere for de andre studentene. Denne presentasjonen må være godkjent for å kunne ta avsluttende eksamen.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen teller 100% av karakteren.

Presentasjon av artikkel må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)