FYS9430 – Kondenserte fasers fysikk II

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over noen viktige funksjonelle materialer og deres egenskaper, og ser på disse materialene ut fra et eksperimentelt synspunkt. Noen sentrale teorier som beskriver materialenes egenskaper og deres respons på ytre påvirkning blir presentert. Tema som behandles inkluderer dielektriske materialer, magnetiske materialer, superledere og utvalgte tema innen mikro- og nanostrukturerte materialer. Emnet vil utvikle din forståelse for samspillet mellom klassiske og kvantemekaniske fenomen, og utdype hvordan mikroskopiske/atomære prosesser kan gi opphav til karakteristiske egenskaper for materialene.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du omfattende kjennskap til sentrale emner innen kondenserte fasers fysikk og materialvitenskap
  • har du god kunnskap om de fysiske grunnprinsipper for egenskapene til ulike typer funksjonelle materialer og noen mikro/nano-strukturerte materialer
  • forstår du samspillet mellom klassiske- og kvantemekaniske fenomen, og utdype hvordan atomære prosesser som virker mellom mange atomer/molekyler, gir opphav til typiske egenskaper for funksjonelle materialer
  • kan du beskrive grunnleggende egenskaper hos ulike materialtyper ved hjelp av kvantemekaniske- og klassiske lover og bruk av nødvendige approksimasjoner
  • kjenner du sentrale metoder for karakterisering av materialene og vet om deres viktigste anvendelser, samt kjenner til utviklingshistorien for enkelte sentrale materialer
  • kjenner du til og kan forklare sentrale problemstillinger i forskningsfronten innen minst ett av temaene som er dekket i emnet.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

FYS3400 – Kondenserte fasers fysikk

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går gjennom hele høstsemesteret:

  • 2 timer forelesning hver uke.
  • 1 time regneøvelse, samt 1 time studentdrevet problemløsnings- og diskusjonsgruppe med noe veiledning av underviser hver uke.

Dette emnet har en obligatorisk presentasjon, hvor du skal presentere minst én vitenskapelig artikkel, som er relevant i forskningsfronten innenfor temaer som dekkes i emnet. Presentasjonen må være godkjent før avsluttende eksamen.

Eksamen

Den obligatoriske presentasjonen av vitenskapelig artikkel må være godkjent før avsluttende eksamen.

  • Eksamen midt i semesteret: innlevering av faglig essay og presentasjon av dette for øvrige studenter på emnet, som teller 20% av samlet karakter.
  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 80% av samlet karakter.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS4430 – Kondenserte fasers fysikk II

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. juni 2020 18:12:33

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)