Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over noen viktige funksjonelle materialer og deres egenskaper og ser på disse materialene ut fra et eksperimentelt synspunkt. Noen sentrale teorier som beskriver materialenes egenskaper og deres respons på ytre påvirkning blir presentert. Tema som behandles inkluderer dielektriske materialer, magnetiske materialer, superledere og utvalgte tema innen mikro- og nanostrukturerte materialer. Emnet vil utvikle din forståelse for samspillet mellom klassiske og kvantemekaniske fenomen, og utdype hvordan mikroskopiske/atomære prosesser kan gi opphav til karakteristiske egenskaper for materialene.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du omfattende kjennskap til sentrale emner innen kondenserte fasers fysikk og materialvitenskap
  • har du god kunnskap om de fysiske grunnprinsipper for egenskapene til ulike typer funksjonelle materialer og noen mikro/nano-strukturerte materialer
  • forstår du samspillet mellom klassiske- og kvantemekaniske fenomen, og utdype hvordan atomære prosesser som virker mellom mange atomer/molekyler, gir opphav til typiske egenskaper for funksjonelle materialer
  • kan du beskrive grunnleggende egenskaper hos ulike materialtyper ved hjelp av kvantemekaniske - og klassiske lover og bruk av nødvendige approksimasjoner
  • kjenner du sentrale metoder for karakterisering av materialene og vet om deres viktigste anvendelser, samt kjenner til utviklingshistorien for enkelte sentrale materialer.
  • kjenner du til og kan forklare sentrale problemstillinger i forskningsfronten innen minst ett av temaene som er dekket i kurset.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FYS4430 – Kondenserte fasers fysikk II

Undervisning

2 timer forelesning i uken hele høstsemesteret.

1 time regneøvelse, samt 1 time studentdrevet problemløsnings- og diskusjonsgruppe med noe veiledning/tilsyn hver uke hele høstsemesteret.

Innlevering av ett faglig essay med presentasjon for øvrige emnestudenter som utgjør 20% av karakteren.

Obligatorisk presentasjon av fagartikkel om relevant emne fra forskningsfronten.

Eksamen

Deleksamen i form av en innleveringsoppgave og presentasjon av denne, utgjør 20% av karakteren.

Avsluttende muntlig eksamen, utgjør 80% av karakteren.

Den obligatoriske presentasjonen av fagartikkel må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)