FYS4430 – Kondenserte fasers fysikk II

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over noen viktige funksjonelle materialer og deres egenskaper, og ser på disse materialene ut fra et eksperimentelt synspunkt. Noen sentrale teorier som beskriver materialenes egenskaper og deres respons på ytre påvirkning blir presentert. Tema som behandles inkluderer dielektriske materialer, magnetiske materialer, superledere og utvalgte tema innen mikro/nanostrukturerte materialer. Emnet vil utvikle din forståelse for samspillet mellom klassiske og kvantemekaniske fenomen, og utdype hvordan mikroskopiske/atomære prosesser kan gi opphav til karakteristiske egenskaper for materialene.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du omfattende kjennskap til sentrale emner innen kondenserte fasers fysikk og materialvitenskap.
  • har du god kunnskap om de fysiske grunnprinsipper for egenskapene til ulike typer funksjonelle materialer, og noen mikro/nano-strukturerte materialer.
  • forstår du samspillet mellom klassiske- og kvantemekaniske fenomen, samt kan utdype hvordan atomære prosesser som virker mellom mange atomer/molekyler gir opphav til typiske egenskaper for funksjonelle materialer.
  • kan du beskrive grunnleggende egenskaper hos ulike materialtyper ved hjelp av kvantemekaniske- og klassiske lover, og bruk av nødvendige approksimasjoner
  • kjenner du sentrale metoder for karakterisering av materialene og vet om deres viktigste anvendelser, samt kjenner til utviklingshistorien for enkelte sentrale materialer.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går gjennom hele semesteret, med 4 timer undervisning per uke:

  • 2 timer forelesning
  • 1 time regneøvelse
  • 1 time studentdrevet problemløsnings- og diskusjonsgruppe med noe veiledning av underviser.

Eksamen

  • Eksamen midt i semesteret som teller 20 % av samlet karakter: innlevering av faglig essay og presentasjon av dette for øvrige studenter på emnet.
  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 80 % av samlet karakter.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS9430 – Kondenserte fasers fysikk II

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. aug. 2022 17:13:08

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)