FYS9465 – Komplekse mediers dynamikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet dekker hydrodynamikk der kapillærkrefter og viskositet spiller en rolle. Det dekker også simuleringsmetoder, termodynamikk og statistisk fysikk knyttet til porøse mediers fysikk.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du kunnskap om hydrodynamisk og termisk transport i porøse medier.
  • har du grundig kunnskap om Navier Stokes ligningen og Darcy’s lov, samt diffusjon- og dispersjonsprosesser.
  • kan du programmere molekulær dynamikk, Brown’sk dynamikk, gitter-Boltzmann-modellen og enkle nettverksmodeller som brukes til å simulere strømning.
  • kan du både teori bak simuleringene, og du har forståelse av hvordan prosesser på liten skala påvirker prosesser på større skala. Dette omfatter perkolasjonsteori anvendt som modell for strømning i porøse medier.
  • kan du gjøre rede for en aktuell forskningsartikkel knyttet til numeriske metoder for strømning i porøse medier eller fortrengningsprosesser i slike.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesninger og 2 timer gruppeundervisning hver uke hele semesteret.

Det inngår en ukes numerisk prosjektoppgave i emnet.

I tillegg til hovedemnet skal det gis en presentasjon av en aktuell forskningsartikkel knyttet til numeriske metoder for strømning i porøse medier eller fortrengningsprosesser i slike. Presentasjonen må være godkjent før avsluttende eksamen.

Eksamen

Eksamensordningen består av:

  • Teoretisk hjemmeeksamen midt i semesteret, med vurdering bestått/ikke bestått.
  • Avsluttende prosjektoppgave, tilsvarende 1 ukes arbeid, med vurdering bestått/ikke bestått.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS4465 – Komplekse mediers dynamikk

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2020 19:12:30

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk