Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i reaktorfysikk og prinsippene som ligger til grunn for drift av kjernekraftreaktorer, både forskningsreaktorer og kraftreaktorer. I dette emnet skal det gjennomgås hovedprinsipper i:

  • Diffusjonsmodeller for kjernereaktorer: nøytrontransport, en-gruppe- og multigruppe-diffusjonsmodeller
  • Fisjonskjedereaksjoner, multiplikasjonsfaktor, og nukleær kritikalitet
  • Grunnleggende om reaktorbrensel
  • Numeriske- og simuleringsteknikker for reaktorer ved bruk av SCALE 6.2 simuleringsverktøy for rektorkritikaliteten, utbrenningsanalysen, og usikkerhetsanalysen for reaktorfysikkberegninger.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • Har du kunnskap om fisjonskjedereaksjoner og nukleære reaktorer.
  • Har du kunnskap om fenomener og reaksjoner inni reaktorkjernen. Nøytrontransport i reaktorkjernen og diffusjonsmodeller for reaktorkjerner.
  • Kan du simulere en reaktorkjerne ved bruk av Monte Carlo simuleringsverktøy og tolke resultater for en gitt kritiskmasse.
  • Kan du gjennomføre et vitenskapelig prosjekt innen nukleær teknologi.
  • Kan du vurdere fordeler og ulemper av ulike reaktortyper og -teknologi i henhold til reaktorsikkerheten.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med Fysisk institutt på studieinfo@fys.uio.no.

Undervisning

Emnet omfatter 40 timer forelesning og 20 timer regneoppgaver/ekskursjoner. Ekskursjoner vil være til reaktoranleggene på Kjeller (2 MW) og i Halden (20 MW). På slutten av semestret gis hver student en semesteroppgave for å simulere en gitt reaktorkjerne og gjøre usikkerhetsanalysen av de beregnede kritiske koeffisientene. En levert og godkjent semesteroppgave er en forutsetning for å gå opp til eksamen. Presentasjonen skal holdes i plenum foran studenter og foreleser.

Eksamen

Det er en obligatorisk semesteroppgave og presentasjon i semesteret som må være godkjent for å ta slutteksamen. Kurset avsluttes med en muntlig eksamen som teller 100% i karaktervurderingen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Annenhver høst fra 2017

Eksamen

Annenhver høst fra 2017

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)