FYS9711 – Stråling og dosimetri

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet skal gi en innføring i forskjellige typer vekselvirkninger mellom ioniserende stråling og materie, og hvordan stråledoser fra slike typer stråling kan beregnes og måles ved dosimetri. Det blir gitt en oversikt over radioaktive og ikke-radioaktive strålingskilder. Denne kunnskapen vil være en basis for forståelsen av den biologiske virkningen av ioniserende stråling og anvendelser innen diagnostikk og behandling.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du kunnskap om ioniserende stråling slik som gammastråling, akselererte ladde partikler og nøytroner.
 • kan du gjøre rede for de forskjellige vekselvirkningsmekanismer mellom ioniserende stråling og materie.
 • har du kunnskap om forskjellige prinsipper for akselerasjon av ladde partikler til bruk innen diagnostikk og terapi.
 • kan du gjøre rede for hvordan stråledoser kan beregnes.
 • har du kunnskap om forskjellige prinsipper for måling av stråledoser.
 • kan du gjøre rede for radioaktive henfallsprosesser.
 • ser du bruken av ioniserende stråling, med fordeler og ulemper, i et samfunnsperspektiv.
 • kan du kritisk reflektere over anvendelser og forskningsfunn med basis i ioniserende stråling.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Det kan være en fordel med kunnskaper i fysikk tilsvarende:

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av 4 timer med forelesninger og regneøvelser per uke.

Emnet har følgende obligatoriske øvelser:

 • 1 laboratorieøvelse med innlevering
 • 1 simuleringsøvelse med innlevering
 • 1 innlevering av essay med selvvalgt tema innen strålingsvitenskap

De obligatoriske innleveringene må være godkjent før avsluttende eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har obligatoriske innleveringen som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner​: FYS-KJM4710 – Stråling og strålingsdosimetri (videreført), FYS-KJM9710 – Radiation and radiation dosimetry (videreført), FYS4711 – Stråling og dosimetri

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. jan. 2022 03:12:47

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)