Emner innen geologi, geografi og geofysikk

Viser 1–25 av 25 emner
Emne Studiepoeng
GEO4012 – Scientific Writing and Presentation (5 studiepoeng) 5
GEO4014 – Basin Analysis - Scientific Writing, Presentation and Field Course (10 studiepoeng) 10
GEO4151 – Earthquake and Volcanic Processes (10 studiepoeng) 10
GEO4171 – Floods and landslides (10 studiepoeng) 10
GEO4214 – Palynology, Palaeobotany and Palaeoclimatology (10 studiepoeng) 10
GEO4240 – Seismisk tolkning (10 studiepoeng) 10
GEO4260 – Reservoir Geophysics (10 studiepoeng) 10
GEO4340 – Fluvial hydrology (10 studiepoeng) 10
GEO4360 – Field Methods in Hydrogeology (5 studiepoeng) 5
GEO4432 – The Surface Energy Balance in Cold Environments (10 studiepoeng) 10
GEO4460 – Landmåling, fotogrammetri og romlig analyse (10 studiepoeng) 10
GEO4530 – Geodesy and Photogrammetry (10 studiepoeng) 10
GEO4840 – Tectonics (10 studiepoeng) 10
GEO4860 – Advanced Petrology (10 studiepoeng) 10
GEO4904 – Atmospheric Chemistry (5 studiepoeng) 5
GEO4922 – Cloud Physics (10 studiepoeng) 10
GEO4924 – Turbulence in the Atmosphere and Ocean (5 studiepoeng) 5
GEO4960 – The General Circulation of the Oceans (10 studiepoeng) 10
GEO4962 – The General Circulation of the Atmosphere (10 studiepoeng) 10
GEO4964 – Prosesser og transport i øvre del av havet (5 studiepoeng) 5
GEO5550 – Seminar on Remote Sensing and Numerical Terrain Analysis (5 studiepoeng) 5
GEO5900 – Chemical Processes in Soil and Ground Water (10 studiepoeng) 10
GEO5911 – CO2 storage - Physical and chemical processes (5 studiepoeng) 5
GEO5915 – Ecological Climatology (10 studiepoeng) 10
MNKOM4000 – Formidling og vitenskapsjournalistikk (10 studiepoeng) 10