Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler de geografiske utbredelsene av taksa og populasjoner i global og regional målestokk og de prosesser som har gitt opphav til disse.

Hva lærer du?

Du lærer om de basale biogeografiske utbredelsesmønstre og deres historie, og de geofysiske, evolusjonære og økologiske prosesser bak disse. Du lærer også om metoder som brukes for å forklare tidligere og nåværende utbredelse av organismene.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Emnene BIO4230 og BIO9230 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. Ph.d.-kandidater og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre ph.d.-kandidater og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For kandidater som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Emnet blir gitt i form av forelesninger og dataøvelser i første periode av vårsemestert. Emnet undervises av biologer og geologer. Undervisningen er obligatorisk.

Legg merke til at emnet gis ved Naturhistorisk Museum, og med lærerkrefter derfra.

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

To deleksamener: En skriftlig prosjektoppgave med muntlig fremføringen som teller 30% og en skriftlig eksamen som teller 70% .
Ph.d.-kandidater vil få et ekstra spørsmål på skriftlig eksamen relatert til ekstra pensum. De vil også arbeide enkeltvis med prosjektet, der masterstudentene arbeider to og to.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Undervisning gies kun dersom 3 eller flere studenter følger kurset.

Hvordan finne oss:
Forelesninger blir gitt i auditoriet ved Botanisk Museum som ligger i Botanisk hage på Tøyen

 

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Vår 2018

Eksamen

Vår 2018

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)