BIOS1001 – Evolusjon, økologi og antropocén - innføring i biovitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil gi en basal innføring i biologi for personer uten spesifikk bakgrunn i emnet, og inkludere grunnleggende kunnskap i gener og arv, evolusjon og økologi (inkl biodiversitet), men fokusere på samspillet mellom mennesket og natur. Dette vil inkludere klimaendringer, tap av mangfold, relevante aspekter ved human atferdsbiologi og konseptet antropocen. Det blir innføring i labøvelser.

Hva lærer du?

  • En grunnleggende forståelse av biologiske begreper og prinsipper samt forskningsmetodikk
  • Forstå prinsipper for arv og evolusjon
  • Forstå grunnleggende økologiske prinsipper
  • Grunnleggende innsikt i human evolusjon, atferd og samspillet menneske-natur
  • Store miljøutfordringer relatert til klimaendringer, artstap og miljøgifter

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er åpent for alle, også biologer, men det settes initielt et tak på 100 studenter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Kurset krever ingen forkunnskaper utover generell studiekompetanse

Undervisning

  • Forelesninger
  • Kollokvier og demonstrasjoner
  • 4 obligatoriske innleveringer

Obligatorisk frammøte første dag. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieadministrasjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

  • Skriftlig eksamen på 3 timer

Forutsetter 3 av 4 godkjente innleveringer.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter med gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Undervist siste gang høsten 2019

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk