BIOS0100V – Grunnleggende biologi i naturfag

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er rettet mot lærere som underviser naturfag i grunnskolen eller videregående skole og er tilpassetden nye læreplanen for naturfag i grunnskolen 5. - 10. årstrinn og Vg1. Undervisningen har fokus på biologidelen av natufaget og spenner over tema som celler og arv, kroppens signalsystemer knyttet opp mot helse og livsstil, samt biologisk mangfold, evolusjon og samspill i naturen for bedre å forstå og ta vare på livet på jorda. Emnet har også et didaktisk fokus med refleksjoner og aktiviteter knyttet til undervisning av biologi i naturfaget.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du

  • Undervise om celler, arv og fysiologi knyttet til helse og livsstil  i samsvar med læreplanen for naturfag i 5. -10. årstrinn og i Vg1.
  • Undervise om evolusjon og økologi i et bærekraftig perspektiv  i samsvar med læreplanen for naturfag i 5. -10. årstrinn og i Vg1.
  • Gjennomføre elevaktiviteter i biologi.
  • Gjøre rede for biologididaktiske problemstillinger som er knyttet til naturfagsundervisningen.

Opptak til emnet

Du søker opptak til emnet på nettskjema.

Søknadsfrist 10. august.

Obligatoriske forkunnskaper

Søkere må ha:

I nettskjema for søknad om opptak må du laste opp dokumentasjon på at du oppfyller opptakskravene. Du kan bli bedt om å fremlegge originaldokumenter ved stikkprøvekontroll på et senere tidspunkt.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisning i BIOS0100V utgjøres av de to nettkursene Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2. Kursene er gratis og åpne for alle som ønsker å melde seg på. Undervisningen følger læreboken Biologi for lærere - Naturfag i grunnskolelærerutdanninga. For å få godkjent deltagelse i kursene må du gjennomføre tester, forsøk, levere rapporter og gi tilbakemelding på medstudenters rapporter. Påmelding til Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2 må gjøres separat. Nedenfor finner du påmeldingsfrister og lenke til informasjon om kursene.

Det må være minst 10 påmeldte deltakere for at emnet skal gå.

Undervisningen i Biologi på nett 1 skjer i tidsrommet 17.08. - 28.09 (uke 34-39). Påmeldingsfristen er 10.08.2020.

Undervisningen i Biologi på nett 2 skjer i tidsrommet 12.10. - 23.11 (uke 42-47). Påmeldingsfristen er 05.10.2020.

Mer om undervisningen og påmelding til Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2.

Eksamen

  • Avsluttende skriftlig eksamen ved UiO (4 timer) teller 100 % ved sensurering.

For å gå opp til eksamen må du ha godkjent kursbevis for Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2. Kursbevisene må være være mindre enn to år gamle på eksamenstidspunktet.

Studenter som har lang reisevei til UiO, kan ta kontakt for å søke om å få avlegge eksamen lokalt på sin arbeidsplass.

Eksamensforsøk:

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: NAT2020V – Organisk kjemi og biologi i naturfaget 8-11.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt. 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2021 10:14:28

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk
Kursavgift

Eksamensavgift: 4000 kr

Søk opptak

Søknadsfrist 10. august.