Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi deg grunnleggende kunnskap om, og noe erfaring med, mange av de teknikker som du vil få befatning med under et senere masterstudium, eller ute i arbeid som biolog. Metodene vil omfatte dyrking av organismer og celler, mikroskopering, prøveopparbeiding, separasjonsteknikker, anvendte biokjemiske, cellebiologiske og molekylærbiologiske metoder, samt bioinformatikk.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du kunne

 • kunne bruke et mikroskop til å se på celler
 • gode laboratorierutiner
 • bruke molekylære metoder og teknikker
 • tolke labresultater

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det vil være mulig for enkeltemnestudenter å ta dette emnet hvis det er ledig plass. Ta kontakt med instituttet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

I tillegg må følgende emner tas i samme semester eller være tatt tidligere enn BIO2020:

BIO2020 kan ikke inngå i en grad før MBV2010 og HMS0503 er bestått.

Anbefalte forkunnskaper

BIO1000 – Grunnkurs i biologi
MBV1010 – Cellebiologi og genetikk
 

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot BIO2140 – Molekylærbiologi og biologiske metoder (nedlagt)

Undervisning

Obligatorisk laboratoriearbeid og kollokviearbeid. Laboratoriearbeidet har obligatorisk innlevering av labrapport.

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning er det et krav at følgende emne må være bestått før første obligatoriske laboratorieundervisning i BIO2020:

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått emnet når du møter på første obligatoriske laboratorieundervisning i BIO2020.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Obligatoriske labrapporter må være godkjent før det gis adgang til avsluttende eksamen. 
1 skriftlig avsluttende eksamen i juni som teller 100 %
 

Hjelpemidler

Ingen

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Siste gang våren 2018

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk