Dette emnet er nedlagt

BIOS1001 – Evolusjon, økologi og antropocén - innføring i biovitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet vil gi en basal innføring i biologi for personer uten spesifikk bakgrunn i emnet, og inkludere grunnleggende kunnskap i gener og arv, evolusjon og økologi (inkl biodiversitet), men fokusere på samspillet mellom mennesket og natur. Dette vil inkludere klimaendringer, tap av mangfold, relevante aspekter ved human atferdsbiologi og konseptet antropocen. Det blir innføring i labøvelser.

Hva lærer du?

  • En grunnleggende forståelse av biologiske begreper og prinsipper samt forskningsmetodikk
  • Forstå prinsipper for arv og evolusjon
  • Forstå grunnleggende økologiske prinsipper
  • Grunnleggende innsikt i human evolusjon, atferd og samspillet menneske-natur
  • Store miljøutfordringer relatert til klimaendringer, artstap og miljøgifter

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Obligatoriske forkunnskaper

Kurset krever ingen forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Undervisning

  • Forelesninger
  • Kollokvier
  • 4 virtuelle labber med demonstrasjoner og obligatoriske innleveringer

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatorisk frammøte på første forelesning. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieadministrasjonen studieinfo@ibv.uio.no før forelesningen starter.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig i 3 år.

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

  • Skriftlig eksamen på 3 timer

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. sep. 2020 10:14:34

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst

Undervisning tilbys siste gang høst 2019

Eksamen
Høst

Eksamen tilbys siste gang høst 2020

Undervisningsspråk
Norsk