IN-STK9000 – Adaptive metoder for data-baserte beslutninger

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Klassisike tilnærminger til data analyse er basert på en statisk (eller forhåndsbestemt) prosedyre for både innsamling og prosessering av data. Moderne tilnærminger forholder seg til adaptive prosedyrer som i praksis nesten alltid blir brukt.

I dette emnet vil du lære om systemer som samler og prosesserer data på en adaptiv måte, for å støtte beslutninger, enten autonomt, eller sammen med mennesker.  Emnet bruker sentrale prinsipper innen maskinlæring, kunstig intelligens, databaser, og parallellregning på realistiske problemstillinger knyttet til sikkerhet, reproduserbarhet, transparens, personvern, og rettferdighet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet, vil du

 • ha en helhetlig forståelse av adaptiv dataanalyse som et generelt beslutningsproblem
 • ha grunnleggende forståelse av SQL
 • vite hvordan datainnsamling planlegges på en adaptiv måte
 • forstå når datasikkerhet er viktig og hvordan den ivaretas
 • kunne sørge for transparente konklusjoner ved å tallfeste tilliten i dem og sikkerstille reproduserbarhet
 • kunne gi garantier på sikkerhet og pålitelighet
 • skjønne problemer med diskriminering og rettferdighet som kan oppstå
 • være istand til å bruke verktøy for storskala beregninger som Tensor-Flow
 • kunne håndtere outliers, forfalskede data osv.
 • kritisk lese vitenskaplige artikler om fagområdet
 • håndtere og redusere problemer knyttet til personvern og rettferdighet
 • kjenne til den nåværende forskningsgrensen til fagområdet

Opptak til emnet

IN-STK5000 og IN-STK9000 sees under ett opp med hensyn til opptak og antall plasser. Hvis antall påmeldte studenter er høyere enn antall plasser, vil de bli rangert som følgende:

 1. PhD-kandidater som har emnet godkjent i sin studieplan
 2. Masterstudenter ved masterprogrammet Data Science som har emnet godkjent i studieplanen sin 
 3. Masterstudenter ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet som har emnet godkjent i studieplanen sin 
 4. Masterstudenter ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet
 5. Andre

Kjennskap til sannsynlighetsberegning (STK1000 – Innføring i anvendt statistikk eller STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering) eller diskret matematikk, kjennskap til elementær kalkulus (differensiering, integrering) og elementære programmeringsferdigheter (Python) anbefales.

Det er sterkt anbefalt å ha en viss kjennskap til matematisk sannsynlighetsanalyse (f.eks. STK1100), lineær algebra (f.eks. MAT1120 – Lineær algebra) og algoritmer (f.eks. IN2010 – Algoritmer og datastrukturer)

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelser/lab hver uke hele semesteret

Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver. Obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Eksamen

Obligatoriske oppgaver, 2 grupperapporter baster på 2 mini-prosjekter, samt en endelig eksamen (muntlig eller skriftlig avhengig av antall studenter). Mini-prosjektene for PhD-emnet forventes å være av høyere kompleksitet enn for master-varianten av emnet

Hver rapport teller for 40% av endelig karakter og endelig eksamen teller 20%. Alle deler må bli bestått og må bli bestått i samme semester.

Hjelpemidler til eksamen

Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt under eksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. jan. 2022 19:18:23

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk