IN4140 – Introduksjon til robotikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

I dette emnet vil du få en introduksjon til robotikk. Du lærer om roboters mekaniske oppbygging, robotenes romlige beskrivelse og transformasjoner. Emnet tar også for seg kinematiske og inverskinematiske likninger for ulike robotsystemer, enkel reguleringsteknikk og styring av robotsystemer, samt robotteknologiens anvendelsesområder. Du vil gjennomføre laboratorieøvinger for å lære å programmere enkle robotstyringer.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN4140:

  • har du kjennskap til ulike anvendelsesområder for robotsystemer og hvordan de er bygget opp.
  • behersker du matematikken involvert ved kinematikk, dynamikk og styring av enkle robotsystemer.
  • kan du velge en robotkonfigurasjon i forhold til anvendelse, og lage et styresystem for enkle robotsystemer
  • har du forståelse av roboters betydning i samfunnet
  • har du kjennskap til sensorstyring av robotsystemer basert på kraftmålinger og kamera

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende Fysikk-1 og -2, samt Matematikk R1 og R2 fra videregående skole. Noe erfaring med matriseregning er ønskelig som eksempelvis kan fås gjennom MAT1100/MAT1001.

Overlappende emner

Undervisning

2 forelesningstimer per uke og mulighet for 2 timer regneøvelser per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timers avsluttende skriftlig digital eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF4380 - Introduksjon til robotteknologi (videreført)INF3480 - Introduksjon til Robotteknologi (videreført)og IN3140 - Introduksjon til robotikk

Hjelpemidler til eksamen

Det er tillatt å bruke pensumboka Robot Modeling and Control, Mark W. Spong, Seth Hutchinson, M. Vidyasagar, 2005. Wiley; Formelsamling, Rottman og godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. nov. 2022 09:33:12

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)