IN5120 – Tangible interaction

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir grunnleggende innføring i forskningsfeltet Tangible Interaction og gjennomgår grunnleggende litteratur og viktige rammeverk innenfor TI. Emnet gir studenter et grunnlag for å skrive masteroppgaver der de bruker eller utforsker TI som interaksjonsmekanisme. Emnet legger vekt på teoretisk forståelse av TI som forskningsfelt innenfor HCI. Mye av arbeidet i emnet fokuserer på eksperimenter med ulike deler av TI-feltet. Hvert år gis det et tema som studentene utforsker i et prosjekt som går over størstedelen av de fem ukene dette intensiv-kurset varer.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet kan du

  • Forklare viktige begreper og rammeverk innenfor TI
  • Beskrive de fysiske sidene ved design og bruk av IT
  • Bygge fysiske prototyper for å utforske design-ideer
  • Forklare hvordan prototyper kan brukes som design-verktøy
  • Analysere og bruke feedback fra design-kritikk i videre design
  • Presentere konkrete design-forslag i en utstilling som forklarer og utforsker aspekter av TI/emnets tema

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Det er totalt 12 plasser i emnet. Rangeringsregler:

  1. Masterstudenter på studieprogrammet Design, bruk, interaksjon med emnet i godkjent studieplan og som skriver oppgave om årets aktuelle tema
  2. Masterstudenter på studieprogrammet Design, bruk, interaksjon
  3. Studenter ved Ifi som i tidligere emner (f.eks. IN1060 eller IN3010) har skrevet prosjektoppgave innen årets aktuelle tema

IN1050 – Introduksjon til design, bruk, interaksjon, IN1060 – Bruksorientert design og IN3010 – Transformativt design eller tilsvarende HCI-kompetanse på 30 studiepoeng

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen gis som intensiv-undervisning i studio (Design-gruppas lab i 7. etasje) i 5 uker. Hver uke inneholder forelesninger, diskusjoner, presentasjoner, design-kritikk og øvelser. Det kreves gjennomført obligatorisk prosjekt. 80% oppmøte kreves.

Eksamen

Presentasjon og utstilling av prototype

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2022 15:21:14

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)