IN5480 – Spesialisering innen forskning i design av IT

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet gir et grunnlag for spesialisering i et forskningstema innen design av informasjonssystemer. Temaet vil kunne variere fra år til år. Emnet gjennomgår forskningslitteratur innenfor det valgte temaet slik at studentene får et godt grunnlag for å skrive sin masteroppgave i en gitt spesialisering. Målet er at masteroppgaven kan bidra i forskningen i Design-gruppen. Emnet legger vekt på teoretisk forståelse og praktiske eksperimenter innenfor det aktuelle fagfeltet.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet kan du

  • Forklare viktige begreper innenfor forskningstemaet
  • Sammenlikne og kontrastere forskningstemaet med andre deler av det større fagfeltet
  • Beskrive spesielle føringer for design forankret i forskningsfeltet
  • Illustrere forskningsfeltets spesielle perspektiv i konkrete design-forslag
  • Analysere og evaluere egne og andres design-forslag ut fra begreper i forskningsfeltet

Opptak til emnet

Det er totalt 12 plasser i emnet. Rangeringsregler:

  1. Masterstudenter på studieprogrammet Design, bruk, interaksjon med emnet i godkjent studieplan og som skriver oppgave om årets tema
  2. Masterstudenter på studieprogrammet Design, bruk, interaksjon
  3. Bachelor-studenter på studieprogrammet Design, bruk, interaksjon med enkeltemne-studierett på Master, som i tidligere emner (f.eks. INF1510/ IN1060 eller INF2260) har skrevet prosjektoppgave innen årets tema
  4. Studenter ved Ifi som i tidligere emner (f.eks. INF1510/IN1060 eller INF2260) har skrevet prosjektoppgave innen årets tema

IN1050 – Introduksjon til design, bruk, interaksjonIN1060 – Bruksorientert designIN2020 – Metoder i interaksjonsdesign/INF2260 – Interaksjonsdesign (nedlagt)

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesninger.

Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

En større skriftlig rapport teller 100%. For å kunne fremstille seg til eksamen må alle obligatoriske oppgaver i emnet være godkjent og godkjent i samme semester.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. des. 2021 16:19:38

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)