IN5600 – Programmering av mobile applikasjoner i tingenes internett

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir et solid grunnlag for å forstå utfordringene og problemene som ligger bak design og utvikling av programvare (mellomvare og operativsystem) for applikasjoner i mobile internett-omgivelser (folk, maskinvare, programvare). Det vil lære deg å spesifisere, designe, programmere, analysere og implementere slike systemer og applikasjoner.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet vil du:

 • forstå de grunnleggende prinsippene og konseptene til allestedsnærværende/mobile systemer
 • forstå utfordringene ved å utvikle allestedsnærværende/mobile applikasjoner og mellomvare og mulige løsninger for å håndtere dem
 • forstå problemene med kontekst bevissthet (spesielt opp mot lokasjon), tilpasningsevne, cyber foraging, replikering, konsistens, synkronisering, batteriforbruk og sikkerhet
 • kunne bestemme hvilken som er den beste tilnærmingen til et bestemt problem angående design og utvikling av en allestedsnærværende/mobil applikasjon/mellomvare
 • kunne designe og implementere et program for Android-smarttelefoner/tingenes internett der du tar hensyn til noen av problemene som er nevnt tidligere

Opptak til emnet

Emnet har 20 plasser som tilbys (IN5600 og IN9600 tilsammen) etter følgende rangeringsregler:

 1. Phd-studenter med emnet i godkjent plan
 2. Masterstudenter på Informatikk: programmering og systemarkitektur studieretning programvare som har emnet i godkjent studieplan
 3. Masterstudenter på Informatikk-programmer som har emnet i godkjent studieplan
 4. Masterstudenter på Mat.Nat-fakultetet som har emnet i godkjent studieplan
 5. Masterstudenter på Informatikk-programmer
 6. Andre

IN5020 – Distribuerte systemer

Den mest relevante kunnskapen fra IN5020 vil være Java-kunnskap og kunnskap om grunnleggende prinsipper og begreper for distribuerte systemer.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer grupper per uke.

I forelesningene presenterer og diskuterer faglærer og studenter artikler. Presentasjon av artikler er obligatorisk. Studentene vil som en del av gruppeøvelsene utvikle et obligatorisk prosjekt (i grupper på 2) med veiledning fra faglærer. Det kreves gjennomføring av obligatoriske programmeringsoppgaver.

Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver. Obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Det er obligatorisk å delta på den første forelesningen da det vil bli gitt viktig informasjon.

Eksamen

Evalueringen vil bestå av 2 deler:

 • Prosjektoppgave i gruppe som teller 50% opp mot den endelige karakteren

 • Muntlig eksamen som teller 50% opp mot den endelige karakteren, deltagerne i gruppen blir hørt i prosjektet samtidig og eksaminert i det teoretiske materialet. Karakter i muntlig eksamen blir gitt individuelt.

Begge deler må bestås og må bli bestått i samme semester.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN9600 - Programmering av mobile applikasjoner i tingenes internett

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk. Du må svare på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. mai 2022 04:24:21

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk