Dette emnet er erstattet av IN2020 – Metoder i interaksjonsdesign .

Brahus

Av Kirsten Augusta Fougner Dahl,Kristin Brænden, Roar Hoksnes Eriksen og Nicolai August Hagen

En aktivitetsrunde for barn på Ahus som skal bidra til at barna har et morsomt og lærerikt aktivitetstilbud mens de er på sykehuset. Samtidig skal det også gjøre barna kjent med barneavdelingen. 

INF2260 • Høst 2013 • Brahus • Akershus universitetssykehus

Publisert 29. nov. 2013 17:01 - Sist endret 29. nov. 2013 19:07