Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

"Semantic Web" (SW) er en spennende ny utvikling for fremtidens WWW. Samtidig brukes metodene og standardene utviklet for SW i økende grad for å utveksle og integrere data i industri og offentlig sektor. Semantiske teknologier utgjør en fascinerende kombinasjon av web-teknologi, databaseteknologi, modellering, formell logikk, og kunstig intelligens.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN3060:

  • har du oversikt over grunnleggende standarder (RDF, RDFS, OWL, SPARQL) innen semantiske teknologier
  • kjenner du til det teoretiske fundamentet for slike teknologier, både med hensyn på semantikk og syntaktisk resonnering
  • kan du anvende biblioteker for å bruke teknologien i egne programmer
  • har du kjennskap til ontologier: hva de er, hvordan man lager dem, hva man bruker dem til
  • har du oversikt over eksisterende anvendelser
  • kan du bruke semantiske teknologier for å løse problemstillinger i web-utvikling, dataintegrasjon og dataoverføring

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

IN1010 – Objektorientert programmering /INF1010.

Anbefalte forkunnskaper

Logikk tilsvarende minst IN1150 – Logiske metoder og IN2010 – Algoritmer og datastrukturer

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning per uke.

Det kreves innlevering av obligatoriske øvelser. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver

Eksamen

4 timers skriftlig digital eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN4060, INF3580 og INF4580.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Første gang våren 2019

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk