INF5460 – Elektrisk støy - mottiltak og beregning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Tettere integrasjon, mindre størrelser, høyere frekvenser og mer elektronikk fører til at all elektrisk støy er en voksende utfordring. Emnet omfatter signalforbedring ved analog sensorutlesning men også sterkere støy som kan endre logisk tilstand i digitale systemer. Både komponentstøy (naturlige fenomener i komponentene) og koblingsstøy (støysmitte fra andre kunstige eller naturlige kilder) blir behandlet. Emnet er relevant for ASIC designere, PCB designere og systemdesignere av elektronikksystemer. Sentrale temaer i emnet er blant annet analoge og digitale kretsskjemaer, utlegg (ASIC og PCB), avkoblinger, kabling/skjerming, samt valg av power supplyer.

Sensorutlesningsdelen av emnet er generell og fokuserer på forbedring av hver enkelt avlesning (sampling). Emnet kan gjerne kombineres med mer applikasjonsspesifikke signalbehandlingskurs hvor ytterligere etterfølgende forbedring oppnås ved å kombinere informasjon fra flere sampler, som f.eks. emner i radiomodulasjon, bildbehandling og lignende.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt INF5460:

  • har du ferdigheter i hvordan elektrisk støy oppstår og forplanter seg
  • vet du hvordan du kan konstruere en sensorutlesningsdel med akseptabel signal/støyforhold
  • kan du utvikle et elektronikksystem som sender ut lite støy og som selv er lite følsomt for støy utenfra
  • kan du identifisere årsaker til støy under måling og vet hvilke tiltak du kan gjøre i ettertid

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

9 studiepoeng overlapp mot INF-ESTØY

Undervisning

2 timer forelesning per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Eksamen

Muntlig eller skriftlig eksamen. Obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF-ESTØY.

 

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver høst fra 2014

Eksamen

Annenhver høst fra 2014

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)