IN5230 – Elektrisk støy - beregning og mottiltak

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Tettere integrasjon, mindre størrelser, høyere frekvenser og mer elektronikk fører til at elektrisk støy er en voksende utfordring for all elektronikkonstruksjon. Emnet dekker koblingsstøy (interferens) og komponentstøy (intern egenstøy). Kurset omfatter både analog og digital kretskonstruksjon fra integrert kretskonstruksjonsnivå til kretskort og valg av kabler og strømforsyning.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført kurset vil du:

  • ut fra målinger kunne anslå sannsynlig type støykilde
  • kjenne til støykilder i forskjellige typer komponenter
  • kunne analysere og vurdere støyegenskapene til forskjellige vanlige kretsarkitekturer
  • kunne analysere og vurdere støyegenskapene ved utlegg av integrerte kretser og kretskort.
  • kjenne til støyegenskaper til vanlige kabler og strømforsyninger.
  • kjenne til de vanligste EMC standarder

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

To timer forelesning per uke. I tillegg enkelte uker med 1-2 timer med øvelser, labforberedelse osv.

Fire obligatoriske øvelser som delvis består av simuleringsoppgaver som kan gjøres på private pc-er og delvis laboppgaver som utføres på målelab. Alle øvelser må godkjennes.

Obligatorisk oppmøte første forelesning hvis ikke annet er avtalt med foreleser.

Eksamen

Muntlig eller skriftlig eksamen avhengig av antall påmeldte. Alle obligatoriske øvelser må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter har gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF5460 – Elektrisk støy - mottiltak og beregning (videreført)IN9230 – Elektrisk støy - beregning og mottiltak

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Emnet går høsten 2018, semestersiden kommer straks

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)