Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emneansvarlig

Bilde av Bendik BygstadBendik Bygstad

Professor ved Institutt for informatikk, UiO.

Arbeider med sammenhengen mellom IT og organisasjon, IT-arkitektur og IT-basert tjenesteutvikling og innovasjon. Spesielt interessert i forskningsmetoder innen IT.


Foreleser

Bilde av Jon GrovJon Grov

Jobber som selvstendig rådgiver med hovedfokus på IT-styring og arkitektur i store virksomheter. Tidligere erfaring som stipendiat fra Universitetet i Oslo og som fagsjef i konsulentselskapet BEKK.


Emnet gir en oversikt over sentrale problemstillinger, teorier og rammeverk i forbindelse med styring av moderne IT-løsninger. Emnets kunnskapsgrunnlag er i hovedsak internasjonale rammeverk for IT Governance, supplert med empirisk forskning om erfaringer med disse rammeverkene i praksis. Hovedmålet er å gi deltakerne et bedre grunnlag for arbeid i lederposisjoner med IT-ansvar. Det legges vekt på å utvikle deltakernes evne til å være kritisk konstruktiv i forhold til rammeverkene.

Deltakernes egen erfaringsbakgrunn og jobbutfordringer vil bli trukket inn i undervisningen.

Emnet er en del av master i IT og ledelse.

Hva lærer du?

Kunnskap

  • Har kjennskap til utviklingen av sentrale teorier og rammeverk innen IT Governance
  • Har kunnskap om utvalgte teorier og rammeverk, innen IT-strategi, COBIT, ITIL, Weill/Ross, prosessledelse, sikkerhet og sourcing
  • Har kunnskap om hvordan man går frem for å etablere eller forbedre IT Governance i en virksomhet
  • Kan formulere en forskbar problemstilling innen IT Governance, knyttet til egen virksomhet

Ferdigheter

  • Kan velge og begrunne en fornuftig undersøkelsesmetode, tilpasset formålet
  • Kan gjennomføre en systematisk datainnsamling og dataanalyse
  • Kan presentere relevante funn og vurdere troverdigheten av disse i en praktisk kontekst

Kompetanse

  • Reflekterer over forholdet mellom egne funn og tidligere forskning innen IT Governance, og diskuterer praktiske implikasjoner for egen virksomhet
  • Kan lage et sammendrag for beslutningstakere, med handlingsalternativer og anbefaling

Opptak og adgangsregulering

Søk om opptak

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot ITLED4020 – IT-ledelse: Teknologi og teknologistyring (nedlagt)

Undervisning

Emnet gjennomføres i seminarform med en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner og gruppeoppgaver. Det forventes aktiv deltakelse av studentene.

Til første samling skal studentene utarbeide et kort notat på 1-2 sider om IT-relaterte hovedutfordringene i egen virksomhet. Med utgangspunkt i dette skal studentene mellom første og andre samling utarbeide et opplegg til den prosjektoppgaven som utgjør eksamen i emnet.

På andre samling skal dette opplegget presenteres og diskuteres i gruppen.

Etter siste samling vil studentene få ca. fire uker til å fullføre arbeidet med prosjektoppgaven.

Pensum og program

Pensum

Program 

Eksamen

Eksamen består av en prosjektoppgave.

Prosjektarbeidet underveis må være godkjent.

Det skal skrives en prosjektoppgave, fortrinnsvis med problemstilling fra egen arbeidsplass.

Oppgaven skal ha følgende omfang:

–Hvis man skriver alene 6.000 ord
–To samarbeider 9.000 ord
–Tre samarbeider 12.000 ord
–Vesentlige avvik (dvs. mer enn 10 prosent) fra overnevnte formkrav vil medføre dårligere karakter

Nærmere retningslinjer vil bli gitt når kurset starter. Oppgaven skal leveres ca. fire uker etter siste samling. Det gis bokstavkarakter hvor A er best og F er stryk. Det kreves minimum 80% tilstedeværelse på samlingene for å kunne gå opp til eksamen. Karakteren blir tilgjengelig i StudentWeb  etter at sensuren har falt. Du kan også bestille karakterutskrift fra MN-fakultetet  .

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Samlinger høsten 2019

2-4/9

14-15/10

Søk om opptak

Søk opptak innen 26/8 2019

Kursavgift

25 000,- (inkluderer kaffe/te og frukt/kake. Lunch alle dager. samt 3 retters middag, den ene dagen. )