ITLED4230 – Ledelse av informasjonssikkerhet

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Dette emnet gir kunnskap om sikkerhetsledelse samt en bred innføring i informasjonssikkerhet.

Emnet er en del av master i IT og ledelse.

Hovedtemaene som dekkes i emnet er:

 • Grunnleggende konsepter for informasjonssikkerhet
 • Ledelse av sikkerhetsarbeid i organisasjoner
 • Standarder og rammeverk for informasjonssikkerhet
 • Personvern og etterlevelse av GDPR
 • Risikostyring for IT sikkerhet
 • Menneskelige faktorer for informasjonssikkerhet
 • Teknisk IT sikkerhet
 • Sikkerhetsevaluering av tiltrodde systemer
 • Håndtering av sikkerhetshendelser
 • Prinsipper for digital etterforskning

Hva lærer du?

Emnet gir solid forståelse av prinsipper og teknologier for informasjonssikkerhet, samt kunnskap om ledelse av informasjonssikkerhetsarbeid i organisasjoner. Emnet gir også kunnskap til å foreta risikovurderinger, og grunnlag for å ta beslutninger om løsninger og teknologi for sikkerhet.

Emnet kan brukes i forberedelse til sertifisering som CISM (Certified Information Security Manager) og CISSP-sertifisering (Certified Information System Security Professional). Sertifiseringene krever relevant arbeidserfaring og at man avlegger egne eksamener i regi av ISACA (for CISM) og ISC2 (for CISSP). Slike eksamener holdes med jevne mellomrom i Oslo-området (se www.isaca.org og www.cissp.com for mer informasjon).

Opptak til emnet

Søk om opptak

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Minimum to års relevant yrkeserfaring

Enten 40 studiepoeng informatikkfag eller 3 års relevant yrkeserfaring.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av fem heldagssamlinger (2 + 3). Det beregnes fire timer forelesninger og tre timer workshop hver dag. Studentene skal skrive et essay (hjemmeeksamen) som fokuserer på et valgt tema innen informasjonssikkerhet og som er relevant for deltakernes arbeidserfaring, arbeidsoppgaver eller organisasjonens situasjon.

Eksamen

Studentene skal gjennomføre en hjemmeeksamen (ca 4 uker) i form av et essay med tema fra egen arbeidssituasjon (50%). I tillegg skal det holdes en muntlig presentasjon (50%). Ingen hjelpemidler er tillatt på muntlig eksamen. Det kreves minimum 80% tilstedeværelse på samlingene for å kunne gå opp til eksamen.

Karakteren blir tilgjengelig i StudentWeb etter at sensuren har falt. Du kan også bestille karakterutskrift

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt på muntlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. des. 2020 22:17:40

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk
Kursavgift

25 000,- (inkluderer kaffe/te og frukt/kake. Lunch alle dager, samt 3 retters middag, den ene dagen.)

Dersom man må ta opp igjen eksamen tilfaller en ekstra avgift på 10% av kursavgiften.​

Søk opptak

Søknadsfrist 28.sep.

Samlinger høsten 2020:

 • 5.-7.okt.
 • 5.-6.nov.

Emneansvarlig


Kontakt

Administrativt

Thomas Bertelsen
itogledelse@ifi.uio.no
22 84 09 55

Programansvarlig for master i IT og ledelse

Knut Rolland, knutr@ifi.uio.no
Førsteamanuensis, Institutt for informatikk