ITLED4230 – Ledelse av informasjonssikkerhet

Kort om emnet

Emneansvarlig

Bilde av Audun JøsangAudun Jøsang

Professor i informasjonssikkerhet ved Institutt for informatikk, UiO.

Arbeider spesielt med identitets- og aksesshåndtering, tillits- og omdømmesystemer, sikkerhetsbrukervennlighet, og automatisk resonnering med tro og uvisshet. Prof. Jøsang er master i informasjonssikkerhet fra Royal Holloway College London, PhD fra NTNU, og er CISSP [2] og CISM [3]-sertifisert.


Dette emnet gir kunnskap om sikkerhetsledelse samt en bred innføring i informasjonssikkerhet.

Emnet er en del av master i IT og ledelse.

Hovedtemaene som dekkes i emnet er:

  • Grunnleggende konsepter for informasjonssikkerhet
  • Ledelse av sikkerhetsarbeid i organisasjoner
  • Standarder og rammeverk for informasjonssikkerhet
  • Personvern og etterlevelse av GDPR
  • Risikostyring for IT sikkerhet
  • Menneskelige faktorer for informasjonssikkerhet
  • Teknisk IT sikkerhet
  • Sikkerhetsevaluering av tiltrodde systemer
  • Håndtering av sikkerhetshendelser
  • Prinsipper for digital etterforskning

Hva lærer du?

Emnet gir solid forståelse av prinsipper og teknologier for informasjonssikkerhet, samt kunnskap om ledelse av informasjonssikkerhetsarbeid i organisasjoner.  Emnet gir også kunnskap til å foreta risikovurderinger, og grunnlag for å ta beslutninger om løsninger og teknologi for sikkerhet.

Emnet kan brukes i forberedelse til sertifisering som CISM (Certified Information Security Manager) og CISSP-sertifisering (Certified Information System Security Professional). Sertifiseringene krever relevant arbeidserfaring og at man avlegger egne eksamener i regi av ISACA (for CISM) og ISC2 (for CISSP). Slike eksamener holdes med jevne mellomrom i Oslo-området (se www.isaca.org og www.cissp.com for mer informasjon).

Opptak og adgangsregulering

Søk om opptak

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

minimum to års relevant yrkeserfaring

Anbefalte forkunnskaper

Enten 40 studiepoeng informatikkfag eller 3 års relevant yrkeserfaring.

Undervisning

Undervisningen består av fem heldagssamlinger (3 + 2). Det beregnes fire timer forelesninger og tre timer workshop hver dag. Studentene skal skrive et essay (hjemmeeksamen) som fokuserer på et valgt tema innen informasjonssikkerhet og som er relevant for deltakernes arbeidserfaring, arbeidsoppgaver eller organisasjonens situasjon.

Eksamen

Studentene skal gjennomføre en hjemmeeksamen (ca 4 uker) i form av et essay med tema fra egen arbeidssituasjon (50%). I tillegg skal det holdes en muntlig presentasjon (50%). Ingen hjelpemidler er tillatt på muntlig eksamen. Det kreves minimum 80% tilstedeværelse på samlingene for å kunne gå opp til eksamen.

Karakteren blir tilgjengelig i StudentWeb etter at sensuren har falt. Du kan også bestille karakterutskrift

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Ved for få påmeldte kan emnet utsettes/avlyses.

Kursavgift

25 000,-