ITLED4300 – Strategisk sourcing og skyløsninger

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Søknad

Søk opptak

Samlingsdatoer 2021

Undervisningen foregår 09.00–16.00 alle dager.

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet er en del av master i IT og ledelse.

Emnet gir en oversikt over sentrale problemstillinger, teorier og rammeverk i forbindelse med sourcing av IT, det vil si outsourcing, in-sourcing, back-sourcing og skyløsninger. Emnets kunnskapsgrunnlag er internasjonal og nasjonal forskning om aktuelle sourcing-løsninger, inklusive empirisk forskning om konkrete erfaringer. Hovedmålet er å gi studentene et bedre grunnlag for å bidra i beslutninger knyttet til sourcing av IT.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt ITLED4300:

  • har du kunnskap om prinsippløsninger for outsourcing, in-sourcing, back-sourcing og skyløsninger
  • har du kunnskap om erfaringer med de ulike løsninger, både nasjonalt og internasjonalt
  • kan du gjennomføre en systematisk vurdering av et sourcing-case, inkludert en risikoanalyse
  • kan du presentere relevante funn og vurdere troverdigheten av disse i en praktisk kontekst
  • kan du reflektere over forholdet mellom egne funn og tidligere forskning innen sourcing, og diskutere praktiske implikasjoner for egen virksomhet
  • kan du lage et sammendrag for beslutningstakere, med handlingsalternativer og anbefaling

Opptak til emnet

Søk om opptak

Undervisning

Emnet gjennomføres i seminarform, med en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner og gruppeoppgaver. Det forventes aktiv deltakelse av studentene, og de må være tilstede på minimum 80 prosent av samlingene for å kunne gå opp til eksamen. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Til den første samlingen skal studentene utarbeide et kort notat (en-to sider) om hva som er de sourcing-relaterte hovedutfordringene i egen virksomhet. Med utgangspunkt i dette skal studentene mellom første og andre samling utarbeide et opplegg til den prosjektoppgaven som utgjør eksamen på kurset.

På den andre samlingen skal dette opplegget presenteres og diskuteres i gruppen. Etter siste samling vil studentene få ca. fire uker til å fullføre arbeidet med prosjektoppgaven.

Eksamen

Det skal leveres en individuell prosjektoppgave på 6000 ord.

Karakteren blir tilgjengelig i StudentWeb etter at sensuren har falt. Du kan også bestille karakterutskrift

 

Kildebruk og referanser:

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. jan. 2022 21:17:38

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk
Kursavgift

28 000,- inkluderer kaffe/te og frukt/kake. Lunch alle dager. samt 3 retters middag, den ene dagen. 

Kontakt

Administrativt

Marie Lowzow Morland
itogledelse@ifi.uio.no

Programansvarlig for master i IT og ledelse

Katja Maria Hydle
Førsteamanuensis, Institutt for informatikk