Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet gir innsikt i lysets fysikk, og hvordan lys kan behandles med linser og andre optiske komponenter. Emnet dekker sentrale fysiske effekter i tilknytning til lys: fotoner, bølger, stråler, brytning, diffraksjon, interferens og polarisasjon. Emnet omfatter også optikk for avbildning og belysning. Det gis en innføring i karakterisering og design av sammensatte linsesystemer, samt karakterisering og korreksjon av linsefeil. Annen optisk teknologi blir også berørt: lysdetektorer, bildesensorer, optiske fibre, interferometri og spektroskopi. Emnet gir et godt grunnlag for å forstå optiske instrumenter, for eksempel teleskop, mikroskop, kamera og øye. Praktiske demonstrasjoner og forsøk inngår i forelesningene.

Hva lærer du?

Etter å ha lært dette emnet

  • har du en god forståelse av lysets grunnleggende fysikk
  • forstår du virkemåten til optiske komponenter og systemer: linser, speil, prismer og sammensatte linsesystemer
  • kan du beregne lysmengde og strålegang i optiske systemer
  • kan du gjøre grunnleggende design av linsesystemer for avbildning
  • kjenner du virkemåten til noen viktige typer optiske instrumenter, blant annet øye, kamera, mikroskop og teleskop.

Som masterstudent vil du skrive en fordypningsoppgave i et tema fra emnet, som om ønskelig kan velges med tilknytning til masteroppgaven.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet bygger på FYS1120 – Elektromagnetisme og FYS2130 – Svingninger og bølger eller tilsvarende forkunnskaper.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av 3 timer forelesninger og 2 timer øving/laboratorieøvelser per uke gjennom hele semesteret. Undervisningen foregår i Fysikkbygningen på Blindern Campus.

Du må levere en obligatorisk oppgave innenfor et utvalgt tema, som må være godkjent før avsluttende eksamen. 

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen teller 100 % av karakteren ved sensurering. 

Ved stort antall studenter kan avsluttende eksamen bli holdt skriftlig.

Du må levere en obligatorisk oppgave innenfor et utvalgt tema, som må være godkjent før avsluttende eksamen. Den obligatoriske oppgaven teller ikke på avsluttende karakter, men vil være en del av pensum på avsluttende muntlig eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emne:

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk, vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. des. 2021 11:28:50

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)