Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir innsikt i lysets fysikk, herunder fotoner, bølger, polarisasjon, stråler, og gir et godt grunnlag for å forstå optiske målinger og optisk teknologi. Emnet introduserer lysdetektorer, bildesensorer, optiske fibre, interferometri og spektroskopi samt linsefeil og korreksjon av slike. Praktiske demonstrasjoner og forsøk inngår i forelesningene, ved siden av analytisk og numerisk beregning av egenskapene til optikk for avbildning og belysning.

Hva lærer du?

Emnet gir innsikt i lysets fysikk, og et godt grunnlag for å forstå optiske målinger og optisk teknologi. Etter å ha lært dette emnet vil du:

  • kunne bruke optiske komponenter og systemer
  • kunne bruke, og velge blant, ulike modeller for lys (stråle, bølge, felt eller partikkel)
  • kunne beregne lysmengde og strålegang i optiske systemer
  • kjenne virkemåten til noen viktige typer optiske instrumenter

Som masterstudent vil du skrive en fordypningsoppgave i et tema fra emnet, som om ønskelig kan velges med tilknytning til masteroppgaven.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kurset bygger på FYS1120 – Elektromagnetisme og FYS2130 – Svingninger og bølger eller tilsvarende forkunnskaper.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot TEK3010 – Optikk og lys

Undervisning

Kurset har 3 timer undervisning og 2 timer øving/lab per uke. Undervisningen vil foregå i Fysikkbygningen på Blindern.

Studentene må levere en obligatorisk oppgave innenfor et utvalgt tema, som utgjør 15% av karaktergrunnlaget for emnet.

Eksamen

Det skal skrives en oppgave om et utvalgt tema; oppgaven utgjør 15% av karakteren. Muntlig eksamen i slutten av semesteret vil telle 85% av karakteren. Ved stort antall studenter kan eksamen bli holdt skriftlig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)