Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Foreleserne presenterer et antall industrielle problemstillinger, med problemstillingenes industrielle betydning, matematiske formulering og forslag til kybernetikkvinklede prosjektoppgaver. Hver student velger sin egen prosjektoppgave i samråd med veileder. Studentene får så milepæler hvor de skal levere skriftlig materiale og presentere status for arbeidet. Det skriftlige materialet utgis til slutt i form av en kort prosjektrapport.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du:

  • ha kunnskap om industrielle problemstillinger innen kybernetikk
  • kunne modellere ulike problemstillinger matematisk
  • kunne løse problemer i praksis gjennom konkrete miniprosjekt

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot UNIK4680 – Fordypning i kybernetikk (videreført)

Undervisning

Undervisningen blir en kombinasjon av forelesninger, lærerstyrte kollokvier og studentpresentasjoner. Nettbaserte løsninger vil bli brukt i utstrakt grad siden studenter og forelesere vil være både på Kongsberg og UNIK.

Eksamen

Vurderingen i emnet består av to deler: 1) arbeid med en prosjektoppgave gjennom semesteret som resulterer i en skriftlig prosjektrapport og 2) en avsluttende muntlig eksamen. Begge deler teller 50%. Ved stort antall kandidater kan den avsluttende eksamenen gjøres skriftlig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet sees i sammenheng med UNIK4680 – Fordypning i kybernetikk (videreført) ved praktisering av tregangersregelen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)