TEK9330 – Solenergisystemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en forståelse av de fysiske og teknologiske prinsippene bak solcellebaserte solenergisystemer. Sentrale temaer inkluderer beregninger av tilgjengelig solenergiressurs, virkemåten til komponentene i et fotovoltaisk system - såkalt PV-system, særlig solcellemodul og vekselretter, samt design og drift av forskjellige typer PV-systemer med/uten nettilkobling. Det vil også bli gitt en innføring i de økonomiske aspektene ved PV-systemer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du:

  • Kunne beskrive faktorene som påvirker hvor mye solinnstråling et PV-panel mottar og kjenne de viktigste målemetodene for solinnstråling.
  • Ha inngående kjennskap til oppbygningen av et solcellepanel og hva som avgjør virkningsgraden.
  • Ha oversikt over komponenter og design av nett-tilkoblede PV-systemer, frittstående PV-systemer og bygningsintegrerte PV-systemer (BIPV-systemer).
  • Kunne dimensjonere og skissere et PV-anlegg i forhold til ønsket strømproduksjon.
  • Kjenne til de viktigste faktorene som avgjør lønnsomheten for PV-anlegg og kunne utføre enkle kostnadsberegninger.
  • Ha en forståelse av degraderingsmekanismer i PV-paneler og måleteknikker for å studere disse.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

FYS1120 – Elektromagnetisme og/eller UNIK4450 – Solceller (videreført)/TEK5310 – Solceller er en fordel.

Overlappende emner

Undervisning

3 timer undervisning/øving per uke gjennom semesteret.

Fordypning i minst en degraderingsmekanisme for PV-paneler skal presenteres og godkjennes før eksamen.

Eksamen

Muntlig eksamen i slutten av semesteret teller 100 % av den endelige karakteren. Ved stort antall studenter kan eksamen bli holdt skriftlig.

Presentasjon av fordypning må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2020 22:18:07

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)