TEK5510 – Sikkerhet i operativsystemer og programvare

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet tar for seg sikkerhet i operativsystemer og programvare, og gir en kort oversikt i bruk av kryptografi. Sentrale temaer er sårbarheter i programvare og ondsinnet programvare, samt metoder for sikker utvikling og beskyttelse av datamaskinsystemer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • forstår du prinsippene for sikring av datamaskinsystemer
  • har du kunnskap om hvilke sikkerhetsmekanismer som kreves av et operativsystem
  • forstår du sårbarheter i programvare
  • har du kjennskap til metoder for testing og utvikling av sikkerhet i operativsystemer og programvare

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er anbefalt med grunnleggende kunnskaper innen programmering og matematikk.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesning og 1 time øvelser/laboratorieøvelser per uke gjennom hele semesteret.

Dette emnet har én obligatorisk prosjektoppgave i løpet av semesteret, som må være gjennomført og godkjent før avsluttende eksamen.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen som teller 100% ved sensurering. Ved stort antall studenter kan avsluttende eksamen bli holdt skriftlig.

Én obligatorisk prosjektoppgave må være gjennomført og godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: TEK9510 – Sikkerhet i operativsystemer og programvare, UNIK4270 – Sikkerhet i operativsystemer og programvare (videreført), UNIK9270 – Sikkerhet i operativsystemer og programvare (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt. 

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. okt. 2020 23:29:43

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)