TEK5510 – Sikkerhet i operativsystemer og programvare

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg sikkerhet i operativsystemer og programvare, og gir en kort oversikt i bruk av kryptografi. Sentrale temaer er sårbarheter i programvare og ondsinnet programvare, samt metoder for sikker utvikling og beskyttelse av datamaskinsystemer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du kunne prinsippene for sikring av datamaskinsystemer, inkludert:

  • ha en forståelse av hvilke sikkerhetsmekanismer som kreves av et operativsystem
  • forstå sårbarheter i programvare
  • ha kjennskap til metoder for testing og utvikling av sikkerhet i operativsystemer og programvare

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende programmering og matematikk.

Undervisning

2 timer forelesning og 1 time øving/lab pr. uke. I løpet av semesteret skal det gjennomføres en obligatorisk prosjektoppgave som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Skriftlig eksamen. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt muntlig eksamen.

Det finnes obligatoriske aktiviteter som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet sees i sammenheng med UNIK4270 – Sikkerhet i operativsystemer og programvare (videreført) ved praktisering av tregangersregelen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor bli bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering, en såkalt "periodisk evaluering" av emnet. Mer informasjon om kvalitetssikring finnes på UiOs nettsider om studiekvalitet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)