UNIK4900 – Avansert turbulensmodellering og simulering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en helhetlig forankring i faget av turbulens modellering og simulering, og utvikle både fysisk innsikt om turbulens og det matematiske rammeverket som er nødvendig for å forstå turbulensmodell formuleringer og deres iboende begrensninger.

Hva lærer du?

Etter gjennomføringen av emnet vil du ha følgende kompetanse:

  • Forstå de grunnleggende prinsippene for turbulens modellering
  • Evne til å forstå de grunnleggende begrensninger de mest brukte modellering tilnærmingene samt til å analysere turbulente strømninger ved hjelp av en-punkts korrelasjoner
  • Innsikt i grunnleggende turbulens fysikk
  • Bli en innsiktsfull bruker av turbulensmodeller

Merk forskjellen fra UNIK9900.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

3 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

2 obligatoriske oppgaver. I tillegg 1 oppgave som må leveres innen gitt frist som teller 20% på endelig karakter. Avhengig av antall studenter vil en muntlig eller skriftlig eksamen telle 80%. Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Når behov og ressurser tilsier det.

Eksamen

Hver høst

Når behov og ressurser tilsier det.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)