Kort om emnet

Emnet er rettet mot lærere som underviser naturfag i grunnskolen eller videregående skole og er tilpasset læreplanen for naturfag i grunnskolen 1. - 10. årstrinn og Vg1. Undervisningen tar for seg organiske stoffers nomenklatur, oppbygning og egenskaper. Praktiske elevforsøk brukes for å synliggjøre den organiske kjemiens praktiske anvendelse og betydning i hverdagslivet, med hovedvekt på hydrokarboner, plast, næringsstoffer og kosmetikk. Bruk av molekylmodeller inngår i undervisningen.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du

  • undervise om organisk kjemi, næringsstoffer i mat og om kosmetikk i samsvar med læreplanen for naturfag i 1. -10. årstrinn og i Vg1.
  • gjennomføre elevaktiviteter i kjemi som synliggjør den organiske kjemiens praktiske anvendelse og betydning i vår hverdag, illustrerer naturvitenskapelig metode og er i samsvar med regelverket som gjelder for bruk av kjemikalier i skolen.
  • gjøre rede for kjemidaktiske problemstillinger som er knyttet til naturfagundervisningen.

Opptak og adgangsregulering

Søkere må ha generell studiekompetanse. I tillegg må du ha fullført praktisk-pedagogisk utdanning.

Opptak til emnet skjer ved at du fyller ut og sender inn vårt elektroniske påmeldingsskjema innen søknadsfristen 10. januar 2018. Der må du også laste opp dokumentasjon på at du oppfyller opptakskravene. Du kan bli bedt om å fremlegge originaldokumenter ved stikkprøvekontroll på et senere tidspunkt. Kursavgiften er 3000 kroner. Det må være minst 10 påmeldte deltakere for at emnet skal gå.

For å gå opp til eksamen er det også et krav at du har fullført og fått godkjent deltagelse i de nettbaserte etterutdanningsmodulene Kjemi på nett 3 og Kjemi på nett 4 for under 2 år siden og senest det semesteret du følger KJM0200V. Påmelding til Kjemi på nett 3 og Kjemi på nett 4 må gjøres i tillegg til oppmelding til KJM0200V. Informasjon om hvordan du melder deg til Kjemi på nett 3 og Kjemi på nett 4, finner du under undervisning.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Søkere må ha generell studiekompetanse og fullført praktisk-pedagogisk utdanning.

Du må fullføre og få godkjent deltagelse i de nettbaserte etterutdanningsmodulene Kjemi på nett 3 og Kjemi på nett 4 for under 2 år siden og senest det semesteret du følger KJM0200V. Du kan lese mer om dette under undervisning.

Overlappende emner

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp med gamle og nye emner ikke er fullstendig. Hvis du lurer på om emnet overlapper med andre kjemiemner, kan du ta kontakte studieadministrasjonen ved Kjemisk institutt.

Undervisning

For å kunne gå opp til eksamen i KJM0200V, må du ha fullført og fått godkjent deltagelse i de to etterutdanningsmodulene Kjemi på nett 3 og Kjemi på nett 4 for under to år siden og senest det semesteret du skal ta eksamen i KJM0200V. Modulene er nettbaserte, gratis og åpne for alle over 18 år som ønsker å melde seg på. Undervisningen følger læreboken Kjemi for lærere av Hannisdal og Ringnes. For å få godkjent deltagelse i modulene må du gjennomføre tester, forsøk, levere rapporter og gi tilbakemelding på medstudenters rapporter. Påmelding til Kjemi på nett 3 og Kjemi på nett 4 må gjøres separat.  Nedenfor finner du påmeldingsfrister og lenke til informasjon om modulene.

Undervisningen i Kjemi på nett 3 skjer i tidsrommet 14.01.2019 - 04.03.2019 (uke 3-9). Påmeldingsfristen er 14.01.2019.

Undervisningen i Kjemi på nett 4 skjer i tidsrommet 11.03.2019 - 29.04.2019 (uke 11-17). Påmeldingsfristen er 11.03.2019.

Her kan du lese mer om undervisningen i Kjemi på nett 3 og Kjemi på nett 4, og finne lenke til påmeldingssiden..

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer) ved Universitetet i Oslo teller 100 %. For å gå opp til eksamen må du ha godkjent kursbevis for Kjemi på nett 3 og Kjemi på nett 4. Kursbeviset må være  mindre enn to år gammelt på eksamenstidspunktet.

Eksamensdato våren 2019 blir 6. juni 2019 fra kl. 9-13.

Studenter som har lang reisevei til UiO, kan søke om å få avlegge eksamen lokalt på sin arbeidsplass. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema om lokal eksamen. Søknadsfristen er 1. mai 2019. 

Hjelpemidler

Kalkulator som må oppfylle kravene spesifisert av Matematisk institutt.

Eksamensspråk

Eksamen skal besvares på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Emnet må ha 10 påmeldte deltakere for å gå. Påmeldingsfristen våren 2019 er 10. januar.

Eksamen

Hver vår

Emnet må ha 10 påmeldte deltakere for å gå. Påmeldingsfristen våren 2019 er 10. januar.

Undervisningsspråk

Norsk

Kursavgift

3000 kr.