KJM0200V – Organisk kjemi i naturfag

Påmeldingsfrist 12. januar 2022 via nettskjema:

Kort om emnet

Emnet er rettet mot lærere som underviser naturfag i grunnskolen eller videregående skole og er tilpasset læreplanen for naturfag i grunnskolen 1. - 10. årstrinn og Vg1. Undervisningen tar for seg organiske stoffers nomenklatur, oppbygning og egenskaper. Praktiske elevforsøk brukes for å synliggjøre den organiske kjemiens praktiske anvendelse og betydning i hverdagslivet, med hovedvekt på hydrokarboner, plast, næringsstoffer og kosmetikk. Bruk av molekylmodeller inngår i undervisningen.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du

  • undervise om organisk kjemi, næringsstoffer i mat og om kosmetikk i samsvar med læreplanen for naturfag i 1. -10. årstrinn og i Vg1.
  • gjennomføre elevaktiviteter i kjemi som synliggjør den organiske kjemiens praktiske anvendelse og betydning i vår hverdag, illustrerer naturvitenskapelig metode og er i samsvar med regelverket som gjelder for bruk av kjemikalier i skolen.
  • gjøre rede for kjemidaktiske problemstillinger som er knyttet til naturfagundervisningen.

Opptak til emnet

Søkere må ha generell studiekompetanse. I tillegg må du ha fullført praktisk-pedagogisk utdanning.

Kravet om fullført praktisk-pedagogisk utdanning kan erstattes av dokumentasjon på at søkeren er ansatt i skolen i minst 50 % stilling.

Opptak til emnet skjer ved at du fyller ut og sender inn vårt elektroniske påmeldingsskjema innen søknadsfristen torsdag 10. januar (for informasjon om frister, påmelding, tidspunkt for undervisning og eksamen må du se på nettsiden til Kjemi på nett 3 og Kjemi på nett 4). Der må du også laste opp dokumentasjon på at du oppfyller opptakskravene. Du kan bli bedt om å fremlegge originaldokumenter ved stikkprøvekontroll på et senere tidspunkt. Kursavgiften er 3000 kroner. Det må være minst 10 påmeldte deltakere for at emnet skal gå.

For å gå opp til eksamen er det også et krav at du har fullført og fått godkjent deltagelse i de nettbaserte etterutdanningsmodulene Kjemi på nett 3 og Kjemi på nett 4 for under 2 år siden og senest det semesteret du følger KJM0200V. Påmelding til Kjemi på nett 3 og Kjemi på nett 4 må gjøres i tillegg til oppmelding til KJM0200V.

Obligatoriske forkunnskaper

Søkere må ha generell studiekompetanse og fullført praktisk-pedagogisk utdanning.

Du må fullføre og få godkjent deltagelse i de nettbaserte etterutdanningsmodulene Kjemi på nett 3 og Kjemi på nett 4 for under 2 år siden og senest det semesteret du følger KJM0200V. Du kan lese mer om dette under undervisning.

Overlappende emner

Undervisning

For å kunne gå opp til eksamen i KJM0200V, må du ha fullført og fått godkjent deltagelse i de to etterutdanningsmodulene Kjemi på nett 3 og Kjemi på nett 4 for under to år siden og senest det semesteret du skal ta eksamen i KJM0200V. Modulene er nettbaserte, gratis og åpne for alle over 18 år som ønsker å melde seg på. Undervisningen følger læreboken Kjemi for lærere, 3. utgave av Hannisdal og Ringnes. For å få godkjent deltagelse i modulene må du gjennomføre tester, forsøk, levere rapporter og gi tilbakemelding på medstudenters rapporter. Påmelding til Kjemi på nett 3 og Kjemi på nett 4 må gjøres separat. Nedenfor finner du påmeldingsfrister og lenke til informasjon om modulene.

Undervisningen i Kjemi på nett 3 skjer i første halvdel av semesteret. Informasjon om påmeldingsfristen og tidspunkt for undervisning finner du her: Kjemi på nett 3 og Kjemi på nett 4

Undervisningen i Kjemi på nett 4 skjer i andre halvdel av semesteret. Informasjon om påmeldingsfristen og tidspunkt for undervisning finner du her: Kjemi på nett 3 og Kjemi på nett 4

Her kan du lese mer om undervisningen i Kjemi på nett 3 og Kjemi på nett 4

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen ved Universitetet i Oslo eller digitalt på zoom teller 100 % av endelig karakter.

For å gå opp til eksamen må du ha godkjent kursbevis for Kjemi på nett 3 og Kjemi på nett 4. Kursbeviset må være mindre enn to år gammelt på eksamenstidspunktet.

Hjelpemidler til eksamen

Kalkulator som må oppfylle kravene spesifisert av Matematisk institutt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. okt. 2022 01:25:05

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår

Emnet må ha 10 påmeldte deltakere for å gå.

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk
Kursavgift

3200 kr.