Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et avansert emne i organisk kjemi med fokus på bioaktive molekyler med lav molekylvekt, inkludert naturlige forbindelser; deres biologiske virkningsmekanismer, ADME egenskaper og generelle aspekter av legemiddelformulering. Kurset omhandler organisk kjemiske forhold hos sentrale legemiddelgrupper og bioaktive naturstoffer. Emnet omhandler syntese/biosyntese, virkningsmekanisme, biotilgjengelighet og stabilitet for utvalgte stoffklasser. Struktur-aktivitets forhold og strukturoptimalisering inngår også i kurset. Emnet egner seg for masterstudenter i organisk kjemi og tilstøtende fagområder.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

  • Kan du kjenne igjen de viktigste klassene av naturforbindelser med lav molekylvekt og beskrive hvilke synteseveier de dannes etter i naturen.
  • Kjenner du til generelle aspekter ved legemiddeldesign
  • Forstår du og kan forklare hvordan legemider virker ved interaksjon med reseptorer og enzymer.
  • kan du gjøre rede for bruken av peptider, proteiner og mimetika som legemidler
  • Forstår du og kan forklare de viktigste metabolismeveiene for fremmedstoffer i kroppen.
  • Kjenner du de viktigste klassene antibakterielle legemidler, inkludert legemidler mot mykobakterier, og de viktigste klassene antimykotiske, antiprotozoiske og antivirale legemidler, og du forstår virkningsmekanismene deres.
  • Kjenner du de viktigste klassene for legemidler mot kreft og forstår virkningsmekanismene deres.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KJM5230 – Biologisk aktive molekyler

Undervisning

Emnet omfatter 20 timer forelesninger og 10 timer kollokvieundervisning.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46, før forelesningen starter.

Eksamen

Muntlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Høst 2018

Høst 2016

Høst 2014

Hver 4. semester. Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg.

Eksamen

Høst 2018

Høst 2016

Høst 2014

Hvert 4. semester.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)