KJM5230 – Biologisk aktive molekyler

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et avansert emne i organisk kjemi med fokus på bioaktive molekyler med lav molekylvekt, inkludert naturlige forbindelser; deres biologiske virkningsmekanismer, ADME egenskaper og generelle aspekter av legemiddelformulering. Emnet omhandler organisk-kjemiske forhold hos sentrale legemiddelgrupper og bioaktive naturstoffer. Emnet omhandler syntese/biosyntese, virkningsmekanisme, biotilgjengelighet og stabilitet for utvalgte stoffklasser. Struktur-aktivitets forhold og strukturoptimalisering inngår også i kurset. Emnet egner seg for masterstudenter i organisk kjemi og tilstøtende fagområder.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kan du kjenne igjen de viktigste klassene av naturforbindelser med lav molekylvekt og beskrive hvilke synteseveier de dannes etter i naturen
  • kjenner du til generelle aspekter ved legemiddeldesign
  • forstår du og kan forklare hvordan legemider kan virke ved interaksjon med reseptorer og enzymer
  • forstår du og kan forklare de viktigste metabolismeveiene for fremmedstoffer i kroppen
  • kjenner du de viktigste klasse antibakterielle, antimykotiske og antivirale legemidler og forstår virkningsmekanismene deres
  • kjenner du de viktigste klassene for legemidler mot kreft og forstår virkningsmekanismene deres

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

KJM3200 – Organisk kjemi II og delvis KJM1140 – Biokjemi 1 for kjemikere eller BIOS1130 – Biokjemi I

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av:

  • 20 timer forelesninger
  • 10 timer kollokvieundervisning

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM9230 – Biologisk aktive molekyler

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. juli 2022 09:24:52

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Emnet tilbys hvert fjerde semester. Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg til emnet

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)