Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et avansert emne i organisk kjemi med fokus på bioaktive molekyler med lav molekylvekt, inkludert naturlige forbindelser; deres biologiske virkningsmekanismer, ADME egenskaper og generelle aspekter av legemiddelformulering. Kurset omhandler organisk kjemiske forhold hos sentrale legemiddelgrupper og bioaktive naturstoffer. Emnet omhandler syntese/biosyntese, virkningsmekanisme, biotilgjengelighet og stabilitet for utvalgte stoffklasser. Struktur-aktivitets forhold og strukturoptimalisering inngår også i kurset. Emnet egner seg for masterstudenter i organisk kjemi og tilstøtende fagområder.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

  • Kan du kjenne igjen de viktigste klassene av naturforbindelser med lav molekylvekt og beskrive hvilke synteseveier de dannes etter i naturen.
  • Kjenner du til generelle aspekter ved legemiddeldesign
  • Forstår du og kan forklare hvordan legemider kan virke ved interaksjon med reseptorer og enzymer.
  • Forstår du og kan flrklare de viktigste metabolismeveiene for fremmedstoffer i kroppen.
  • Kjenner du de viktigste klasse antibakterielle, antimykotiske og antivirale legemidler og forstår virkningsmekanismene deres.
  • Kjenner du de viktigste klassene for legemidler mot kreft og forstår virkningsmekanismene deres.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KJM9230 – Biologisk aktive molekyler

Undervisning

Emnet omfatter 20 timer forelesninger og 10 timer kollokvieundervisning.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46, før forelesningen starter.

Eksamen

Muntlig eksamen teller 100 %.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Undervisningen i emnet vil kanselleres dersom færre enn 3 studenter melder seg innen emneopptaket.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2018

Høst 2016

Høst 2014

Hvert 4. semester.

Eksamen

Høst 2018

Høst 2016

Høst 2014

Hvert 4. semester.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)