Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kvantemekanikkens grunnlag. Postulater, operatorer, bølgefunksjoner. Eksakt løsbare systemer. Angulært moment. Symmetri. Variasjonsregning. Perturbasjonsteori. Molekylorbitalteori. Hartree-Fock modellen. Konfigurasjonsvekselvirkning (CI). Multikonfigurasjonsberegninger (MCSCF). Coupled cluster metoder. Tetthetsfunksjonalteori.

Hva lærer du?

Emnet gir en innføring i kvantekjemi, med vekt på den teoretisk bakgrunn for kvantekjemiske beregninger. Det vil være nyttig både for studenter som tar sin mastergrad i kvantekjemi og for studenter som benytter kvantekjemiske beregninger i tilknytning til eksperimentelt arbeid.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetninger.

Anbefalte forkunnskaper

KJM2600 – Fysikalsk kjemi II - kvantekjemi og spektroskopi (videreført) og minimum MAT1001 – Matematikk 1 (nedlagt) i matematikk. Det vil også være en fordel å ha tatt KJM3600 – Molekylmodellering (videreført).

Overlappende emner

  • 10 studiepoeng overlapp mot KJM5600 – Kvantekjemi
  • 7 studiepoeng overlapp mot KJ260
  • 3 studiepoeng overlapp mot KJ465

Undervisning

Emnet omfatter 45 timer forelesninger og 30 timer gruppeøvelser.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46, før forelesningen starter.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg. Det vil likevel være mulig å gjennomføre obligatoriske aktivteter og eksamen for studenter som ønsker det.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)

Engelsk hvis internasjonale studenter ber om det, ellers norsk.