Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisningen i emnet er avlyst høsten 2021.

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

Ved MN-fakultetet er det våren 2022 fysisk undervisning, men det kan fortsatt forekomme tilfeller av digital undervisning eller hybridundervisning.

Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Kort om emnet

Kvantemekanikkens grunnlag. Postulater, operatorer, bølgefunksjoner. Eksakt løsbare systemer. Angulært moment. Symmetri. Variasjonsregning. Perturbasjonsteori. Molekylorbitalteori. Hartree-Fock modellen. Konfigurasjonsvekselvirkning (CI). Multikonfigurasjonsberegninger (MCSCF). Coupled cluster metoder. Tetthetsfunksjonalteori.

Hva lærer du?

Emnet gir en innføring i kvantekjemi, med vekt på den teoretisk bakgrunn for kvantekjemiske beregninger. Det vil være nyttig både for studenter som tar sin mastergrad i kvantekjemi, og for studenter som benytter kvantekjemiske beregninger i tilknytning til eksperimentelt arbeid.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

KJM2600 – Fysikalsk kjemi II - kvantekjemi og spektroskopi (videreført), KJM3600 – Molekylmodellering (videreført) og kunnskaper tilsvarende minimum MAT1001 – Matematikk 1 (nedlagt) i matematikk eller tilsvarende emner

Overlappende emner

  • 10 studiepoeng overlapp med KJM5600 – Kvantekjemi.
  • 7 studiepoeng overlapp med KJ260.
  • 3 studiepoeng overlapp med KJ465.

Undervisning

Undervisningen består av 45 timer forelesninger og 30 timer gruppeøvelser.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM5600 – Kvantekjemi

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. mai 2022 07:24:06

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg. Det vil likevel være mulig å gjennomføre obligatoriske aktiivteter og eksamen for studenter som ønsker det.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)