KJM-MENA9130 – Ikke-støkiometri og faserelasjoner i uorganiske faste stoffer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet tar for seg ikke-ideelle krystallstrukturer. Du lærer i hvilke former ikke-støkiometri forekommer i materialers nettverksstrukturer, hvordan strukturene omvandles mellom hverandre avhengig av tilstandsbetingelser, og hvilke følger det kan få for deres egenskaper.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet kan du:

  • Forstå ikke-molekylære materialstrukturer ut fra translasjon- og rotasjonssymmetri, og analysere deres pakking, koordinasjon og nettverk.
  • identifisere ikke-støkiometri forårsaket av defekter av varierende dimensjonalitet: punkt, 1D, 2D, 3D, samt i modulerte strukturer hvor 3D gitterbeskrivelsen ikke er tilstrekkelig.
  • anvende likevekter mellom punktdefekter for å beskrive ikke-støkiometri og dens transport. Du kan bruke liknende termodynamiske redskaper for å beskrive dannelse av faste løsninger.
  • skissere og tolke flerkomponent fasediagrammer som inkluderer ikke-støkiometri og dannelse av faste løsninger, og forklare hvilke trekk som kjennetegner dem.
  • klassifisere faseoverganger i flere kategorier, med symmetri og ordensparametre inkludert der det er relevant. Du har en grunnleggende forståelse av Landauteori.
  • sette deg inn i vitenskapelig materiale og formidle kunnskapen på fagfellenivå muntlig eller skriftlig

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

MENA3001 – Funksjonelle materialer, KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et semester med 4 timer undervisning per uke. Undervisningen består av 30 timer forelesning og 30 timer gruppeundervisning.

I løpet av perioden skal du forberede en skriftlig eller muntlig presentasjon om et emne du velger i samråd med emneansvarlig. Det vil også være en faglig diskusjon med emneansvarlig og medstudenter i forbindelse med presentasjonen. Presentasjonsform bestemmes av veileder i begynnelsen av semesteret. Presentasjonen må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen (1 time) teller 100 %.

I tillegg skal du gi en skriftlig eller muntlig presentasjon med faglig diskusjon i etterkant. Presentasjonen må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM-MENA5130 – Ikke-støkiometri og faserelasjoner i uorganiske faste stoffer (nedlagt)

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2022 17:20:37

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg til emnet.

Emnet gis ikke våren 2021.

Undervisning tilbys siste gang vår 2020

Eksamen
Vår

Eksamen tilbys siste gang vår 2021

Undervisningsspråk
Engelsk