KJM4420 – Analytisk kjemi. Separasjonsmetoder I

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kromatografisk teori og praksis. Tynnsjiktkromatografi, tradisjonell kolonnekromatografi, gasskromatografi, væskekromatografi (HPLC), superkritisk fluid kromatografi, elektroforese og kapillær elektroforese. Grunnlaget for de forskjellige separasjonsprinsipper og teknikker blir gjennomgått. På laboratoriet skal utleverte prøver analyseres.

Hva lærer du?

Studenten skal tilegne seg kunnskap om de viktigste separasjonsmetoder, deres grunnlag og potensielle anvendelser. Studenten skal opparbeide seg selvstendig laboratorieferdighet i de eksperimentelle teknikker, og ha kjennskap til prinsipiell oppbygging av de instrumenter som brukes.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KJM3420 – Analytisk kjemi. Separasjonsmetoder I (nedlagt)

Undervisning

Emnet omfatter 20 timer forelesninger, 8 timer øvelser og et obligatorisk laboratoriekurs bestående av 7 øvelser (80 timer lab-undervisning). Godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og laboratorieøvelsene. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning/laboratoriedag ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen/laboratoriedagen starter.

Eksamen

Skriftlig (4 timer) eller muntlig eksamen . Bokstavkarakter A-F.

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester for studenter som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen.

Informasjon om utsatt eksamen / ny eksamen.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på eksamenssidene.

Annet

Undervisningen i emnet vil kanselleres dersom færre enn 3 studenter melder seg innen fristen for å søke om undervisningsopptak i januar.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i fire semestre utover det semesteret labkurset ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen. Dersom du har gyldig laboratoriekurs men aldri har gått opp til eksamen i emnet, må du selv sørge for at dette registreres i datasystemet. I såfall må du snarest ta med bekreftelse på godkjent laboratoriekurs til eksamenskonsulenten på Kjemisk institutt.

Eventuelle teoretiske obligatoriske oppgaver er kun gyldig det semesteret de ble godkjent.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet undervises for siste gang våren 2011 og erstattes av KJM3400 fra og med høsten 2011.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)