Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset beskriver sentrale funksjonelle egenskaper til materialer for teknologiske anvendelser i dagens og morgendagens samfunn. Kurset gjennomgår materialenes atomære oppbygning og bindinger (enhetscelle, struktur, symmetri) samt multikomponentsystemer og kobling til funksjonelle egenskaper. Sentrale funksjonelle egenskaper i kurset er: elektroniske egenskaper i materialer fra isolatorer til superledere, optiske egenskaper, magnetiske egenskaper, samt dielektriske egenskaper.
Kurset inkluderer case studie av utvalgte materialer med fokus på struktur og funksjonelle egenskaper.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du skal ha følgende kompetanse:

  • Kunne beskrive atomær oppbygning av materialer gjennom enhetscelle og symmetri.
  • Kunne tolke tokomponent fasediagrammer og vurdere fast stoff oppløsning, diffusjon av materialer og defekter som oppstår i slike systemer.
  • Ha kjennskap elektroniske egenskaper hos isolatorer, halvledere, metalliske ledere og superledere, samt hvordan dette påvirkes av dopanter.
  • Ha kjennskap til optiske egenskaper ved utvalgte funksjonelle materialer.
  • Ha kjennskap til dielektriske egenskaper og hvordan dette er knyttet til struktur.
  • Ha kjennskap til magnetiske egenskaper.
  • Kunne hente inn informasjon om struktur og funksjonelle egenskaper for materialer og beskrive disse gjennom case studie.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MENA3000 – Funksjonelle materialer (nedlagt)

Undervisning

Emnet omfatter 36 timer forelesninger, 48 timer kollokvieundervisning og 4 timer eksamensforberedende repetisjon. Emnet omfatter tre obligatoriske innleveringer.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller studieinfo@kjemi.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Skriftlig eksamen (4 timer). Det gis også en skriftlig deleksamen underveis i semesteret (1 time, legeattest er nødvendig ved fravær), som teller 20 % av den totale karakteren.

For ph.d.-studenter arrangeres det ved behov ny eksamen hvert semester (for de som har strøket til ordinær eksamen).

Hjelpemidler

Lommekalkulator

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Undervisningen i emnet vil kanselleres dersom færre enn 3 studenter melder seg innen emneopptaket. Godkjent obligatoriske innleveringer er gyldig i fire semestre utover det semesteret den ble godkjent.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Undervisningen tilbys siste gang våren 2018.

Det avholdes muntlig eksamen (kun avsluttende eksamen som teller 100%) i emnet våren 2020 for studenter som har bestått alle obligatoriske oppgaver tidligere

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)