MAT1700 – Introduksjon til mikro- og makroøkonomi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i de grunnleggende begreper og modeller innen mikro- og makroteori i økonomi. Mikroteorien vil konsentrere seg om konsument- og produsentteori og markedslikevekt. I makrodelen av kurset gis det en innføring i Nasjonalregnskap, IS/LM og AS/AD modellene, inflasjon og arbeidsløshet.

Hva lærer du?

Studentene skal forstå de grunnleggende modellene og begrepene innen økonomi. De skal være i stand til å analysere enkle samfunnsøkonomiske spørsmål både kvalitativt og kvantitativt med bruk av matematiske argumenter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på MAT1100 – Kalkulus og bør tas samtidig med eller etter MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra.

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot MØ100, 3 sp mot ECON1310 – Makroøkonomi 1, 3 sp mot ECON1210 – Mikroøkonomi 1 og 4 sp mot ECON2200 – Matematikk 1/Mikro 1 (MM1) (nedlagt).

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

Undervisningen vil gå over ett semester, med forelesninger og seminarøvelser.

Eksamen

To obligatoriske oppgaver må bestås innen gitte frister for å kunne gå opp til avsluttende eksamen. Endelig karakter baseres på avsluttende skriftlig eksamen.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. Samtidig blir det også arrangert utsatt eksamen for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra eksamen innen gitte frister.

For nærmere opplysninger, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider .

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2009

Dette emnet ble undervist for siste gang våren 2009. Det erstattes av et nytt emne våren 2010: ECON1500 – Innføring i samfunnsøkonomi for realister (nedlagt).

Eksamen

Vår 2009

Undervisningsspråk

Norsk