Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Trykk, bevegelseslikning, massebevaringslikning, energilikning og impulslikning. Eulersk beskrivelse, introduksjon til Lagrangesk beskrivelse, partikkelbaner. Likevekt i fluider. Friksjonsfri strømning, Bernoullis likning, potensialstrømning, potensialstrøm rundt legemer i to og tre dimensjoner, trykklikning for virvelfri bevegelse. Virvellikningen, Kelvins sats. Termodynamisk tilstandslikning. Bølger i kompressible fluider (lydbølger og sjokkbølger). Tyngdebølger (overflatebølger og interne bølger) i inkompressible fluider.

Hva lærer du?

Å gi en innføring i de grunnleggende lover og prinsipper som brukes for å beskrive likevekt og bevegelse av væsker og gasser (fluider). Emnet gir studentene grunnlag for videre studier i mekanikk og anvendt matematikk, og i andre fag hvor kunnskaper i fluidmekanikk er viktige, som f.eks. meteorologi, oseanografi, hydrologi og deler av fysikk, astrofysikk og geologi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på FYS-MEK1110 – Mekanikk, MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse, MAT1100 – Kalkulus, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra og MAT1120 – Lineær algebra

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot MEK1300 – Fluidmekanikk (nedlagt) og 9 studiepoeng mot ME 120.

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

Emnet går over et helt semester med 6 timer undervisning per uke (forelesninger, kollokvier/øvelser). Regneøvelsene er basert på stor grad av egenaktivitet fra studentene, og det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

To obligatoriske oppgaver må bestås innen gitte frister for å kunne gå opp til avsluttende eksamen. Endelig karakter baseres på avsluttende skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler på eksamen: Rottmanss formelsamling + godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr kun utsatt eksamen i hht § 5.5.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.
Dette betyr at studenter som dokumenterer gyldig fravær fra eksamen innen gitte frister, vil kunne få en utsatt eksamen.

Studenter som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen, får ikke mulighet til å ta utsatt eksamen, men kan ta eksamen neste gang det gis ordinær eksamen i emnet.

Generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor involveres i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører både fortløpende evaluering av emner og programmer, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering av et bestemt emne eller program. Dette emnet evalueres våren 2006. Studentevalueringer er en del av kvalitetssikringen av utdanningsvirksomheten ved UiO /studier/om/kvalitet/

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Dette emnet ble gitt siste gang våren 2008. Det erstattes av MEK3230 – Fluidmekanikk/MEK4230 – Fluidmekanikk (nedlagt) fra våren 2009.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk