Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Dimensjonsanalyse, Pi-teoremet, skalering. Regulære og singulære perturbasjoner, grensesjiktsteori, asymptotisk matching. Variasjonsregning. Stoffet eksemplifiseres ved utvalgte problemer fra mekanikk og andre fysiske fag.

Hva lærer du?

Emnet gir en innføring i sentrale teknikker og begreper i matematisk modellering. Det vil være et godt grunnlag for videre studier innenfor anvendt matematikk og mekanikk og anbefales for spesialisering i fluidmekanikk på masternivå.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

MAT1100 – Kalkulus, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra, MAT1120 – Lineær algebra, MAT-INF1310 – Differensiallikninger (nedlagt). Det kan være nyttig å ha tatt MEK2200 – Kontinuumsmekanikk, INF-MAT3360 – Partielle differensialligninger (nedlagt).

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot MEK4100 – Matematiske metoder i mekanikk.

Emnet overlapper 9 studiepoeng mot gamle ME207.

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

Emnet går over et helt semester med 4 timer undervisning per uke.

Eksamen

To obligatoriske oppgaver må bestås innen gitte frister for å kunne gå opp til avsluttende eksamen. Avsluttende skriftlig eksamen. Bokstavkarakter.


Regelverk for obligatoriske oppgaver ved Matematisk institutt

Tillatte hjelpemidler på eksamen: Rottmanns formelsamling + godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr kun utsatt eksamen i hht § 5.5.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.
Dette betyr at studenter som dokumenterer gyldig fravær fra eksamen innen gitte frister, vil kunne få en utsatt eksamen.

Studenter som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen, får ikke mulighet til å ta utsatt eksamen, men kan ta eksamen neste gang det gis ordinær eksamen i emnet.

Generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)