Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

MEK4100 gir en innføring i en del sentrale temaer i matematikk anvendt i fysikk. Første hovedtema er dimensjonsanalyse, skalering og perturbasjonsteknikker. Disse inbefatter regulære og singulære perturbasjoner, Poincare-Lindstedts metode, grensesjikt, flerskalautviklinger og WKB metoden. Perturbasjonsløsningene relateres til numeriske beregninger. Det andre hovedtemaet er variasjonsregning og Hamiltons prinsipp. Stoffet eksemplifiseres ved utvalgte problemer fra mekanikk og andre fysiske fag.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kan du bruke av Pi-teoremet og skalering av likninger med tanke på anvendelse av perturbasjonsteknikker eller andre matematiske metoder;
  • kan du bruke av dominant-balanse betraktninger og perturbasjonsteknikkene i emnet;
  • kjenner du til egenskaper til asymptotiske utviklinger og approksimasjoner;
  • kjenner du til utledning av Euler-likningene fra en serie grunnleggende variasjonsproblemer;
  • kan du bruke av Hamiltons prinsipp på enklere mekaniske systemer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

MAT1100 – Kalkulus og MAT-INF1100 – Modellering og beregninger. Det kan være nyttig å ha tatt MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra og FYS-MEK1110 – Mekanikk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MEK3100 – Matematiske metoder i mekanikk (nedlagt)

*Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

2 obligatoriske oppgaver.

Skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Rottmanns formelsamling og godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2020

Høst 2019

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

Eksamen

Høst 2020

Høst 2019

Samme semester som undervisning. 

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)