ENT1000 – Entreprenørskap

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet har til hensikt å gi deg generell innsikt i hvordan en idé eller en mulighet kan oppstå og presenteres, testes og valideres i en løsning med verdi for markedet. Emnet vektlegger læring gjennom entreprenørskap, og studentene vil jobbe sammen i grupper med eksperimentelle øvelser eller reelle eksempler ved siden av å følge teoretisk undervisning.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført ENT1000:

  • har du kunnskap om innovasjon og moderne entreprenørskapstilnærminger og hvordan denne teorien kan anvendes i praksis.
  • har du en grunnleggende forståelse for sentrale retninger innen innovasjon og entreprenørskap
  • kan du skille mellom entreprenørielle og tradisjonelle ledelsesperspektiver
  • kan du identifisere, teste og validere idéer eller muligheter i markedet, og utforme løsningseksperimenter med kunder eller brukere for å imøtegå disse mulighetene
  • kan du reflektere over holdninger og egenskaper som kan assosieres med læringsorienterte prosesser og vise dette gjennom deltakelse i entreprenørielle arbeidsformer.
  • har du evnen til å kunne kommunisere og formidle faglige synspunkter skriftlig og muntlig.

Opptak til emnet

Emnet undervises ikke Vår 2022

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Emnet undervises ikke Vår 2022

2 timer forelesninger og 2 timer gruppeundervisning hver uke.

  • Det er obligatorisk oppmøte til de to første gangene med gruppeundervisning.
  • Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver.

Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Karaktergrunnlaget består av følgende:

  • Muntlig gruppeeksamen som teller 60%. Studenter i gruppe får samme karakter. 
  • 2 timers avsluttende, individuell flervalgseksamen (digital) som teller 40%.

Obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen tillatt på den individuelle eksamenen

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. jan. 2022 22:24:41

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår og høst

Emnet undervises ikke Vår 2022

Undervisning tilbys siste gang høst 2021

Eksamen
Vår og høst

Eksamen tilbys siste gang høst 2021

Undervisningsspråk
Norsk