ENT1000 – Entreprenørskap

Kort om emnet

Emnet har til hensikt å gi UiOs studenter en generell innsikt i hvordan en idé eller en mulighet kan oppstå og presenteres, testes og valideres i en løsning med verdi for markedet.              

Emnet tar for seg emner som Lean Startup, forretningsmodeller, effektuering, designtenkning og smidig prototyping i tillegg til å gi en lett innføring i emner som markedsføring, strategi, økonomi, innovasjon og gruppedynamikk.

Emnet vektlegger læring gjennom entreprenørskap, og studentene vil jobbe sammen i grupper med eksperimentelle øvelser eller reelle eksempler ved siden av å følge teoretisk undervisning. 

Hva lærer du?

Studentene skal:

  • tilegne seg teoretisk og praktisk kunnskap om moderne entreprenørskapstilnærminger med fokus på Lean Startup, forretningsmodeller, designtenkning og smidig prototyping
  • kunne identifisere, teste og validere idéer eller muligheter i markedet, og utforme løsningseksperimenter med kunder eller brukere for å imøtegå disse mulighetene
  • tilegne seg en grunnleggende forståelse for sentrale faglige retninger innen entreprenørskap samt forskjeller mellom entreprenørielle og tradisjonelle ledelsesperspektiver
  • gjennom deltakelse i entreprenørielle arbeidsformer kunne reflektere over holdninger og ferdigheter som kan assosieres med læringsorienterte tenkemåter

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Det gis undervisning i 11 uker fordelt på følgende måte:

  • 2 timer felles undervisning i uken med forelesning som undervisningsform.
  • 2 timer gruppeundervisning i uken.
  • 1 obligatorisk oppgave: Midtveis gruppeinnlevering med presentasjon (bestått/ikke bestått).

Det er obligatorisk oppmøte til de to første gangene med gruppeundervisning.

Gruppene består av 2-5 studenter. Gruppesammensetningen vil være den samme gjennom semesteret.

Undervisningen går over hele semesteret i henhold til § 4.1 i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Oslo.

Emnet er åpent for studenter fra mange ulike studieprogrammer ved UiO, og for enkeltemnestudenter.

Eksamen

Karaktergrunnlaget består av evaluering av endelig gruppeinnlevering med presentasjon og 3 timers flervalgseksamen (digital). De to vurderingene utgjør hver 50% av den endelige karakteren. Adgang til eksamen forutsetter bestått midtveis gruppeinnlevering. Deltagelse i gruppearbeidet forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Begge deleksamener må tas i samme semester.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen tillatt på den individuelle eksamenen

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. des. 2019 12:20:52

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk