ENT1000 – Entreprenørskap

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet har til hensikt å gi deg generell innsikt i hvordan en idé eller en mulighet kan oppstå og presenteres, testes og valideres i en løsning med verdi for markedet. Emnet vektlegger læring gjennom entreprenørskap, og studentene vil jobbe sammen i grupper med eksperimentelle øvelser eller reelle eksempler ved siden av å følge teoretisk undervisning.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført ENT1000:

  • har du kunnskap om innovasjon og moderne entreprenørskapstilnærminger og hvordan denne teorien kan anvendes i praksis.
  • har du en grunnleggende forståelse for sentrale retninger innen innovasjon og entreprenørskap
  • kan du skille mellom entreprenørielle og tradisjonelle ledelsesperspektiver
  • kan du identifisere, teste og validere idéer eller muligheter i markedet, og utforme løsningseksperimenter med kunder eller brukere for å imøtegå disse mulighetene
  • kan du reflektere over holdninger og egenskaper som kan assosieres med læringsorienterte prosesser og vise dette gjennom deltakelse i entreprenørielle arbeidsformer.
  • har du evnen til å kunne kommunisere og formidle faglige synspunkter skriftlig og muntlig.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer gruppeundervisning hver uke.

  • Det er obligatorisk oppmøte til de to første gangene med gruppeundervisning.
  • Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver.

Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Karaktergrunnlaget består av følgende:

  • Muntlig gruppeeksamen som teller 60%. Studenter i gruppe får samme karakter. 
  • 2 timers avsluttende, individuell flervalgseksamen (digital) som teller 40%.

Obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen tillatt på den individuelle eksamenen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet undervises ved både vår og høst semesteret, og tilbyr derfor ikke utsatt eksamen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. juli 2020 20:21:57

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk