Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset har til hensikt å gi UiOs studenter en generell innsikt i hvordan en idé eller en mulighet kan oppstå og presenteres, testes og valideres i en løsning med verdi for markedet.              

Kurset tar for seg emner som Lean Startup, forretningsmodeller, effektuering, designtenkning og smidig prototyping i tillegg til å gi en lett innføring i emner som markedsføring, strategi, økonomi, innovasjon og gruppedynamikk.

Studiet vektlegger læring gjennom entreprenørskap, og studentene vil i stor grad jobbe sammen i grupper med eksperimentelle øvelser eller reelle eksempler ved siden av å følge teoretisk undervisning. 

Hva lærer du?

Studentene skal:

  • tilegne seg teoretisk og praktisk kunnskap om moderne entreprenørskapstilnærminger med fokus på Lean Startup, forretningsmodeller, designtenkning og smidig prototyping
  • kunne identifisere, teste og validere idéer eller muligheter i markedet, og utforme løsningseksperimenter med kunder eller brukere for å imøtegå disse mulighetene
  • tilegne seg en grunnleggende forståelse for sentrale faglige retninger innen entreprenørskap samt forskjeller mellom entreprenørielle og tradisjonelle ledelsesperspektiver
  • gjennom deltakelse i entreprenørielle arbeidsformer kunne reflektere over holdninger og egenskaper som kan assosieres med læringsorienterte tenkemåter

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Det gis undervisning i 11 uker fordelt på følgende måte:

• 2 timer felles undervisning i uken med forelesning som undervisningsform.

• 2 timer gruppeundervisning i uken.

• 1 obligatorisk oppgave: Midtveis gruppeinnlevering med presentasjon (bestått/ikke bestått).

Det er obligatorisk oppmøte til de to første gangene med gruppeundervisning.

Gruppene består av 2-5 studenter. Gruppesammensetningen vil være den samme gjennom semesteret.

Undervisningen går over hele semesteret i henhold til § 4.1 i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Oslo.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Kurset er åpent for studenter fra mange ulike studieprogrammer ved UiO, og for enkeltemnestudenter.

Eksamen

Karaktergrunnlaget består av evaluering av endelig gruppeinnlevering med presentasjon og 3 timers flervalgseksamen (digital). De to vurderingene utgjør hver 50% av den endelige karakteren. Adgang til eksamen forutsetter bestått midtveis gruppeinnlevering. Deltagelse i gruppearbeidet forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Begge deleksamener må tas i samme semester.

Hjelpemidler

Ingen tillatt på den individuelle eksamenen

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk