ENT1000 – Entreprenørskap

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet har til hensikt å gi UiOs studenter en generell innsikt i hvordan en idé eller en mulighet kan oppstå og presenteres, testes og valideres i en løsning med verdi for markedet.              

Emnet tar for seg emner som Lean Startup, forretningsmodeller, effektuering, designtenkning og smidig prototyping i tillegg til å gi en lett innføring i emner som markedsføring, strategi, økonomi, innovasjon og gruppedynamikk.

Emnet vektlegger læring gjennom entreprenørskap, og studentene vil jobbe sammen i grupper med eksperimentelle øvelser eller reelle eksempler ved siden av å følge teoretisk undervisning. 

Hva lærer du?

Studentene skal:

  • tilegne seg teoretisk og praktisk kunnskap om moderne entreprenørskapstilnærminger med fokus på Lean Startup, forretningsmodeller, designtenkning og smidig prototyping
  • kunne identifisere, teste og validere idéer eller muligheter i markedet, og utforme løsningseksperimenter med kunder eller brukere for å imøtegå disse mulighetene
  • tilegne seg en grunnleggende forståelse for sentrale faglige retninger innen entreprenørskap samt forskjeller mellom entreprenørielle og tradisjonelle ledelsesperspektiver
  • gjennom deltakelse i entreprenørielle arbeidsformer kunne reflektere over holdninger og ferdigheter som kan assosieres med læringsorienterte tenkemåter

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Det gis undervisning i 11 uker fordelt på følgende måte:

  • 2 timer felles undervisning i uken med forelesning som undervisningsform.
  • 2 timer gruppeundervisning i uken.
  • 1 obligatorisk oppgave: Midtveis gruppeinnlevering med presentasjon (bestått/ikke bestått).

Det er obligatorisk oppmøte til de to første gangene med gruppeundervisning.

Gruppene består av 2-5 studenter. Gruppesammensetningen vil være den samme gjennom semesteret.

Undervisningen går over hele semesteret i henhold til § 4.1 i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Oslo.

Emnet er åpent for studenter fra mange ulike studieprogrammer ved UiO, og for enkeltemnestudenter.

Eksamen

Karaktergrunnlaget består av evaluering av endelig gruppeinnlevering med presentasjon og 3 timers flervalgseksamen (digital). De to vurderingene utgjør hver 50% av den endelige karakteren. Adgang til eksamen forutsetter bestått midtveis gruppeinnlevering. Deltagelse i gruppearbeidet forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Begge deleksamener må tas i samme semester.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen tillatt på den individuelle eksamenen

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2021 03:44:32

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår og høst

Fra og med våren 2021 kommer emnet til å kun være et våremne.

Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk