ENT4000I – Fra idé til virksomhet - intensivt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir deg en innføring i hvordan idéer og muligheter kan oppstå og utvikles til kreative løsninger med verdi for markedet. Til forskjell fra tradisjonell ledelsestenkning hvor planlegging og prediksjon er vante verktøy, lærer du effektuelle, smidige og designdrevne metoder og tenkemåter for å håndtere innovasjonsspørsmål preget av usikkerhet. Gjennom praktisk og tverrfaglig gruppearbeid får du erfaring med hvordan slike entreprenørielle prosesser kan gjennomføres.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt ENT4000I:

  • har du tilegnet deg en teoretisk og praktisk forståelse av hvordan en mulighet eller kunnskapsbasert forretningsidé skapes og hvordan slike ideer kan danne grunnlaget for nye virksomheter
  • kjenner du til forholdet mellom entreprenørskap og innovasjon
  • kjenner du til forholdet mellom entreprenørielle og tradisjonelle ledelsesperspektiver rundt risiko og usikkerhet
  • behersker du relevante metoder og verktøy for å utrede og vurdere verdiskapingspotensial i muligheter og idèer 
  • forstår du innholdet i en forretningsmodell og hvordan entreprenørielle prosesser kan virke på disse
  • kan du presentere idèer og forretningsideer muntlig og skriftlig
  • har du erfaring med å jobbe i tverrfaglige team

Opptak og adgangsregulering

Studenter med opptak til studieprogrammene Gründerskolen eller Sosialt entreprenørskap vil automatisk bli meldt til undervisning og eksamen og få plass på undervisningen. Andre studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ved stor pågang prioriteres studenter som er tatt opp på Gründerskolen, Sosialt entreprenørskap og MSc in Entrepreneurship ved UiO.

Hvis du ikke møter til første undervisningsdag uten særskilt forhåndsgodkjenning eller legeerklæring strykes du fra emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad eller tilsvarende, eller opptak til studieprogrammene Gründerskolen eller Sosialt entreprenørskap.

Overlappende emner

Undervisning

Tre samlinger tidlig i semesteret med undervisning fredag ettermiddag og lørdag. Forelesninger og gruppeundervisning. I tillegg kommer ca. to ganger med oppfølgende gruppeundervisning på ettermiddag/kveld utover semesteret.

Undervisningen på emnet er obligatorisk. Merk at første samling avholdes allerede midt i januar. Du må delta på minimum 80% av all undervisningsaktivitet for å få avlegge eksamen.

Eksamen

Oppsummeringsrapport som teller 40% og muntlig presentasjon som teller 60%. Begge deler leveres gruppevis basert på et gruppearbeid gjennom hele emnet. Begge deler må være bestått og begge deler må bestås samme semester. Studenter i samme gruppe får samme karakter. Studenter som ikke har oppfylt sine forpliktelser i gruppearbeidet kan vurderes individuelt. 

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Engelsk besvarelse kan vurderes etter søknad til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: ENT4000 - From idea to business og ENT4500 - Social Entrepreneurship.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk