ENT4000I – Fra idé til virksomhet - intensivt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir deg en innføring i hvordan idéer og muligheter kan oppstå og utvikles til kreative løsninger med verdi for markedet. Til forskjell fra tradisjonell ledelsestenkning hvor planlegging og prediksjon er vante verktøy, lærer du effektuelle, smidige og designdrevne metoder og tenkemåter for å håndtere innovasjonsspørsmål preget av usikkerhet. Gjennom praktisk og tverrfaglig gruppearbeid får du erfaring med hvordan slike entreprenørielle prosesser kan gjennomføres.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt ENT4000I:

  • har du tilegnet deg en teoretisk og praktisk forståelse av hvordan en mulighet eller kunnskapsbasert forretningsidé skapes og hvordan slike ideer kan danne grunnlaget for nye virksomheter
  • kjenner du til forholdet mellom entreprenørskap og innovasjon
  • kjenner du til forholdet mellom entreprenørielle og tradisjonelle ledelsesperspektiver rundt risiko og usikkerhet
  • behersker du relevante metoder og verktøy for å utrede og vurdere verdiskapingspotensial i muligheter og idèer
  • forstår du innholdet i en forretningsmodell og hvordan entreprenørielle prosesser kan virke på disse
  • kan du presentere idèer og forretningsideer muntlig og skriftlig
  • har du erfaring med å jobbe i tverrfaglige team

Opptak til emnet

Ved stor pågang prioriteres studenter som er tatt opp på Gründerskolen, Sosialt entreprenørskap og MSc in Entrepreneurship ved UiO.

Hvis du ikke møter til første undervisningsdag uten særskilt forhåndsgodkjenning eller legeerklæring strykes du fra emnet.

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad eller tilsvarende, eller opptak til studieprogrammene Gründerskolen eller Sosialt entreprenørskap.

Overlappende emner

Undervisning

Tre samlinger tidlig i semesteret med undervisning fredag ettermiddag og lørdag. Forelesninger og gruppeundervisning. I tillegg kommer ca. to ganger med oppfølgende gruppeundervisning på ettermiddag/kveld utover semesteret.

Undervisningen på emnet er obligatorisk. Merk at første samling avholdes allerede midt i januar. Du må delta på minimum 80% av all undervisningsaktivitet for å få avlegge eksamen.

Eksamen

Oppsummeringsrapport som teller 40% og muntlig presentasjon som teller 60%. Begge deler leveres gruppevis basert på et gruppearbeid gjennom hele emnet. Begge deler må være bestått og begge deler må bestås samme semester. Studenter i samme gruppe får samme karakter. Studenter som ikke har oppfylt sine forpliktelser i gruppearbeidet kan vurderes individuelt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. juni 2022 13:30:24

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk