MEDFL5170 – Flowcytometri i medisinsk forskning og diagnostikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et basalt kurs i flowcytometri for brukere som ønsker en bedre forståelse av metoden. Det foreleses om prinsipper og applikasjoner.

Hva lærer du?

Etter emnet skal deltagerne forstå hvordan et flow cytometer fungerer, og hvilke parametere det er viktig å ta hensyn til for å utnytte instrumentet optimalt. De skal også ha fått innsikt i noen vanlige fargingsprosedyrer, og skjønne hvordan de skal planlegge forsøk på egen hånd.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er adgangsbegrenset til forskerlinjestudenter ved Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet ved UiO.

Forskerlinjestudenter søker opptak til emnet i StudentWeb.

Emnet har direkte påmelding. Søkere får ved påmelding umiddelbart svar i StudentWeb om plass på emnet er innvilget.

Emnet har felles opptak med ph.d.-emnet MF9170.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Basal kunnskap om cellebiologi er påkrevet.

Overlappende emner

3 studiepoeng overlapp mot MF9170 – Flowcytometri i medisinsk forskning og diagnostikk

Undervisning

Emnet er organisert som heldagsundervisning over 3 dager og inkluderer forelesninger og gruppeøvelser.

Det kreves 80% oppmøte til undervisningen for å kunne avlegge eksamen. Oppmøte blir registrert.

Eksamen

1,5 time kursprøve på kursets siste dag vil evaluere hvorvidt læringsmålene er nådd. Dette vil ikke være en multiple choice test.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

3

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Påmelding  i

StudentWeb

Direkte påmelding

 

Vår 2021

Datoer kommer

Søknadsperiode

1.12.2020 - 1.2.2021

 

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Vår: Engelsk

Høst: Norsk