MEDFL5520 – Oppfølgingskurs kvalitativ metode

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset er en oppfølging av kurs MF9140 – Kvalitative forskningsmetoder. Fokus i kurset vil være på ulike former for konkret kvalitativ forskningsmetodikk og på arbeid med analyse av kvalitativt materiale. Deltagernes egne erfaringer fra forskningsprosessen så langt vil stå sentralt, og avlagt introduksjonskurs i kvalitative metoder eller tilsvarende kompetanse er en forutsetning for å delta. Vi vil legge vekt på de konkrete og praktiske problemer som har oppstått i løpet av stipendiatenes forskningsperiode så langt. Dermed vil de teoretiske diskusjonene i stor grad styres av hvilke problemstillinger deltagerne bringer inn.

Hva lærer du?

Kunnskap

Dette kurset gir deg kunnskap om:

 • forskjellige former for kvalitative forskningsmetoder og deres anvendelsesområder
 • analyseprosessen i kvalitativ forskning
 • analyse av kvalitativt datamateriale

Ferdigheter

Dette kurset gir deg ferdigheter til å:

 • identifisere analytiske muligheter i et empirisk materiale
 • finne mulige teoretiske inntak til analyse av kvalitative data
 • diskutere, vurdere og gi innspill til andres (uferdige) tekster og analyseprosesser

Generell kompetanse

Dette kurset bidrar til kompetanse i å:                             

 • analysere kvalitative data
 • delta i kollektive analyseprosesser
 • bidra kritisk, konstruktivt og skapende i diskusjoner om analyse av empiri

Opptak og adgangsregulering

Emnet er adgangsbegrenset til forskerlinjestudenter ved Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet ved UiO.

Påmelding i StudentWeb

Emnet har felles opptak med ph.d.-emnet HES9520.

Svar på søknad om opptak til emnet sendes på e-post 1-2 uker etter søknadsfristen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MF9140 – Kvalitative forskningsmetoder (eller tilsvarende kompetanse).

Overlappende emner

2 studiepoeng overlapp mot HES9520 – Oppfølgingskurs kvalitativ metode

Undervisning

Kurset er lagt opp som et seminar der kursleder og deltakere i fellesskap arbeider med data og analyse/analytiske muligheter

NB! Det kreves 80% oppmøte til undervisningen for å kunne avlegge eksamen. Oppmøte til undervisningen blir registrert.

Forarbeid:

 1. Utarbeide tekst som beskriver ditt eget doktorgradsarbeid (ca. 1 side): Som forarbeid til kurset bes deltakerne sende inn en kort beskrivelse av egen forskning/doktorgradsarbeid. Beskrivelsene vil bli sirkulert til alle deltagerne i forkant av kurset.
   
 2. Utarbeide tekst som gir inntak til et tema du ønsker å ta opp i løpet av kurset (ca. 5 sider): En viktig intensjon med dette kurset er å gi deltagerne mulighet til å legge fram, drøfte eller på annen måte ta opp problemstillinger fra eget prosjekt.  Deltakerne blir derfor bedt om å forberede et tema eller problemstillinger de vil ta opp. De kan, for eksempel,
 • legge frem (anonymisert) utskrift/notater fra intervjuer eller annet empirisk materiale for å identifisere og diskutere analytiske muligheter i materialet,
 • ta opp problemstillinger knyttet til gjennomføring av  datainnsamlingen, eller
 • drøfte konkrete etiske problemstillinger.

Teksten tas med til kurset (sendes ikke med epost) og den makuleres etter bruk.

Obligatorisk litteratur:

Green, J., & Thorogood, N. (2013). Chapter 8: Analysing qualitative data, in Qualitative methods for health research. Sage. [pp. 198-228]

Moen, Kåre & Middelthon, Anne-Lise: Chapter 10 Qualitative Research Methoods in Laake, Breien, Olsen (eds) Research in Medical and Biological science. From Planning and Preparation to Grant Application and Publication. pp 321-77 Elsevier 2015

Anbefalt litteratur:

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Interviews: Learning the craft of qualitative research interviewing. Sage.

Maxwell, J. A. (2012). Qualitative research design: An interactive approach: An interactive approach. Sage.

Eksamen

Hjemmeeksamen i form av et 7 - 10 siders essay basert på deltagernes egne forskningsprosjekter. Leveres inn innen to uker etter siste kursdag. Det gis karakteren bestått/ikke bestått.

Eksamensspråk

Eksamen gis på norsk og kan besvares på norsk eller engelsk.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

2

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

 

Søknadsperiode

 

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk