Emner innen sosiologi og samfunnsgeografi

Viser 1–31 av 31 emner
Emne Studiepoeng
SGO1001 – Innføring i Samfunnsgeografi (10 studiepoeng) 10
SGO1003 – Skrivetrening i samfunnsgeografi (10 studiepoeng) 10
SGO1910 – Introduction to Geographical Information Systems (GIS) (10 studiepoeng) 10
SGO2040 – CityStudio Oslo (30 studiepoeng) 30
SGO2100 – Bygeografi og urbanisme (10 studiepoeng) 10
SGO2200 – Economic globalisation and regional development (10 studiepoeng) 10
SGO2302 – Environment and society (10 studiepoeng) 10
SGO2400 – Politisk geografi (10 studiepoeng) 10
SGO2500 – North/South - development (10 studiepoeng) 10
SGO3090 – Bacheloroppgave (10 studiepoeng) 10
SGO3200 – Innovation in Sustainability Transitions and Transformations (10 studiepoeng) 10
SGO3300 – Sør i en globaliserende verden (10 studiepoeng) 10
SGO3500 – Byers struktur og utvikling (10 studiepoeng) 10
SOS1000 – Innføring i sosiologi (20 studiepoeng) 20
SOS1001 – Introduksjon til sosiologi (10 studiepoeng) 10
SOS1003 – Sosiologiens klassikere og det moderne samfunn (10 studiepoeng) 10
SOS1003S – Sosiologiens klassikere og det moderne samfunn (10 studiepoeng) 10
SOS2001 – Moderne sosialteori (10 studiepoeng) 10
SOS2100 – Ulikhet, klasse og lagdeling (10 studiepoeng) 10
SOS2200 – Organisasjon, ledelse og arbeid (10 studiepoeng) 10
SOS2300 – Marginalisering, kriminalitet og rusmiddelmisbruk (10 studiepoeng) 10
SOS2402 – Family, gender equality and the welfare state (10 studiepoeng) 10
SOS2500 – Kulturanalyse, diskurs og semiotikk - et sosiologisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
SOS2603 – Nordic welfare society - contemporary perspectives (10 studiepoeng) 10
SOS2700 – Religious fundamentalism, extremism and violence (10 studiepoeng) 10
SOS2900 – Anvendt maskinlæring for avvikssosiologi (10 studiepoeng) 10
SOS3050 – Metodologi og forskningsdesign (10 studiepoeng) 10
SOS3090 – Sosiologisk analyse-bacheloroppgave (10 studiepoeng) 10
SOSGEO1120 – Kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
SOSGEO2800 – Migration, diversity, and inequality (10 studiepoeng) 10
SVMET1010 – Kvalitative metoder (10 studiepoeng) 10