Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet er en videreføring av temaer innen bygeografi og urbanisme, og er bygget opp rundt fem hovedtemaer:

 1. Globalisering og byutvikling (inkludert byers kreative økonomi).
 2. Segregasjon, ulikhet og deltakelse/integrasjon.
 3. Boligmarked og flytting.
 4. Byplanideer og byplanlegging (inkludert uformell planlegging og bærekraftig byutvikling). 
 5. Nyere bypolitikk (inkludert kulturstrategier, markedsføring av byer og arkitektur og byutforming).

Et mål er at studentene skal se økonomisk, teknologisk, sosial og kulturell endring i sammenheng med byers indre utvikling og befolkningens levekår. Kurset har en regional tilnærming til byer – det handler om byregioner. Emnet bygger på emner du har tatt på 1000- og 2000-nivå og egner seg derfor bedre senere i studieforløpet.

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal:

 • Kunne vise at du behersker ulike teorier innen bygeografi på mellomnivå.
 • Kunne gjengi sentrale begreper og redegjøre for deres teoretiske fundament.
 • Kunne se økonomisk, teknologisk, sosial og kulturell endring i sammenheng med byers indre utvikling og befolkningens levekår.
 • Kunne redegjøre for sentrale problemstillinger empirisk.
 • Kunne forholde deg analytisk til ulike utviklingsstrategier.

Ferdigheter

Du skal:

 • Kunne få frem - skriftlig og muntlig - kompleksiteten i relevante problemstillinger, ved å se økonomisk, teknologisk, sosial og kulturell endring i sammenheng med byers indre utvikling og befolkningens levekår.
 • Kunne forklare utviklingsrelaterte problemstillinger gjennom å trekke på teori på makro- og mellomnivå.
 • Kunne skrive selvstendig og med høyt presisjonsnivå.
 • Kunne gi konstruktiv kritikk av medstudenters arbeid.

Generell kompetanse

Du skal:

 • Kunne motta kritikk av ditt arbeid fra medstudenter og seminarveileder.
 • Ha en kritisk holdning til informasjon om og ideer til løsninger på hvordan en kan se økonomisk, teknologisk, sosial og kulturell endring i sammenheng.

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SGO3100 – By- og regional utvikling (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer. På seminarene skal du delta aktivt. Grunnet covid-19 er det ikke krav om gjennomføring av obligatorisk aktiviteter på dette emnet for våren 2021. Det er likevel sterkt oppfordret å delta i seminarundervisningen.  

  Adgang til undervisning

  Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

  Eksamen

  Normalt består eksamen i dette emnet av 6-timers skriftlig skoleeksamen.

  For vårsemester 2021 vil eksamen bestå av 6-timers hjemmeeksamen i Inspera. Bruk av hjelpemidler under eksamenen er tillatt. 

  Tidligere eksamensoppgaver

  Veiledning for besvarelser ved skoleeksamen

  Digital skoleeksamen

  Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

  Les mer om digital skoleeksamen.

  Eksamensspråk

  Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

  Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til eksamenskonsulenten ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi senest 14 dager før eksamen.

  Karakterskala

  Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

  Begrunnelse og klage

  Be om begrunnelse på karakter i dette emnet:

  Adgang til ny eller utsatt eksamen

  Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

  Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

  Trekk fra eksamen

  Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

  Tilrettelagt eksamen

  Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

  Evaluering av emnet

  Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

  Fakta om emnet

  Studiepoeng

  10

  Nivå

  Bachelor

  Undervisning

  Hver vår

  Eksamen

  Hver vår

  Undervisningsspråk

  Norsk

  Kontakt

  SV-info