PSY2301 – Bedømmings- og beslutningspsykologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en første innføring i moderne bedømmings- og beslutningspsykologi. Det gir en oversikt over sentrale temaer innenfor dette området som for eksempel:

 • Formelle og "objektive" modeller versus subjektivt skjønn.
 • Bedømmingsanalyse.
 • Sannsynlighetsbedømmelser.
 • Hvordan bedømmelser påvirkes av ramme, skala og kontekst.
 • Ekspertbedømmelser og erfaringens rolle.
 • Risikopersepsjon.
 • Psykologiske prinsipper ved komplekse valg og beslutninger
 • Hvordan bedømminger og beslutninger kan forbedres (beslutningsstøtte).

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne:

 • Ha en grunnleggende forståelse av mennesket som bedømmer og beslutningstaker.
 • Ha kjennskap til faget beslutningspsykologi og forskningen på bedømmelser og beslutningstaking.


Ferdighetsmål
Du skal kunne:

 • Være i stand til å vurdere i hvilken grad vi kan stole på eget og andres skjønn i forbindelse med vurderinger, preferanser, prediksjoner og beslutninger under usikkerhet.
 • Kjenne til metoder for å støtte og forbedre bedømmelser og beslutningstaking.
 • Utvikle evnen til både å (kvalitets)vurdere akademiske tekster (artikler, oppgaver etc.) og til selv å skrive slike tekster.


Generell kompetanse
Du skal:

 • Få innsikt i relevansen kunnskapen om mennesket som bedømmer og beslutningstaker har for hverdagsliv og profesjonsutøvelse.
 • Få økt forståelse for kritisk, vitenskapelig tenkning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler. For nærmere informasjon se rangeringskategorier

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales noe kjennskap til empirisk vitenskap og statistiske begreper.

Undervisning

Undervisningen blir gitt i form av forelesninger (13 x 2 timer). 

Canvas vil bli brukt i undervisningen.

 

Eksamen

3-timers skoleeksamen.

Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Se semestersiden for mer informasjon.

Tidligere eksamensoppgaver

 

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet kan med fordel kombineres med studier innenfor psykologi, administrasjon, økonomi, helsefag, informatikk og filosofi.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

og engelsk

Kontakt

SV-info